Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Blogs Merlijn Stoffels bezoekt Zambia voor Serious Request 2013
4 november 2014 |

Merlijn Stoffels bezoekt Zambia voor Serious Request 2013

​​

Merlijn Stoffels reisde samen met 3FM-dj Paul Rabbering naar Zambia. Om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd met het geld dat werd opgehaald met Serious Request 2013. Merlijn Stoffels doet verslag in dit blog.

"Let's clean this shit up: met deze slogan vroeg 3FM Serious Request in 2013 aandacht voor kinderen die sterven door diarree. Jaarlijks bezwijken 800.000 kinderen aan diarree. Dat zijn 2.200 kinderen per dag, zo'n 70 schoolklassen vol. 'Met uw hulp kunnen we deze kinderen redden' riepen de 3FM-dj's, tot ze blaren hadden op de tong, in het Glazen Huis in Enschede. Simpelweg door de kinderen te voorzien van schoon drinkwater, zeep, toiletten en goede informatie. 

Waarom reizen Paul en ik uitgerekend naar Zambia? In dit land, ver in de hoorn van het Afrikaanse continent, halen veel kinderen hun vijfde verjaardag niet.  In Zambia overlijden 130 van de 1000 kinderen vroegtijdig. Dat is ruim 1 op de 8 kinderen.  In de meeste gevallen is diarree de doodsoorzaak. En terwijl ik dit opschrijf, realiseer ik me dat mijn dochter dit jaar zes is geworden.

Paul en Shepherd in Zambia.jpg 

Paul zit naast Shepherd, de veldwerker die het project begeleidt voor het Zambiaanse Rode Kruis. Hier vertaalt hij de interviews voor Paul in het dorp Nasitoya.

Hoge baby- en kindersterfte

De hulpverlening van het Rode Kruis in Zambia richt zich op twee regio's met veel armoede: de Western Province en Limulunga. Zo'n 80 procent van de bevolking in deze regio is arm, 64 procent is zelfs extreem arm. Gemiddeld sterven hier meer kinderen dan in de rest van het land. De babysterfte in deze provincies is zelfs bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De bewoners van deze gebieden worden ook nog eens geteisterd door de grillen van het weer. De zomers zijn heet en droog; de winters kletsnat, waardoor delen van het land van december tot juni totaal afgesloten zijn van de buitenwereld.  Door het overvloedige water overstromen de wc's, waardoor de kans op ziekten groot is - als er al wc's zijn, want in Limulunga bijvoorbeeld heeft maar 18 procent van de bevolking toegang tot een toilet. Het gebrek aan schoon drinkwater, een andere belangrijke oorzaak van diarree, is daar nog ernstiger. Slechts 13 procent van de bevolking heeft toegang tot een waterpomp.

Voorkom diarree

Vooral kinderen jonger dan vijf jaar zijn hiervan de dupe. Zij zijn extra kwetsbaar omdat hun weerstand nog in opbouw is, terwijl diarree die weerstand juist verzwakt.  Door gebrek aan medische voorzieningen kunnen de kinderen vaak niet (- of niet op tijd) worden behandeld. Ernstige uitdroging als gevolg van diarree heeft bij kinderen vaak de dood tot gevolg. Daarom is het voorkomen van diarree is van levensbelang. Alleen al door handenwassen met water en zeep kan het aantal sterfgevallen door diarree met 48 procent worden teruggedrongen.

Paul in Zambia Ngjonjongo.jpg 

Paul probeert in Ngjonjongo de waterpomp uit die net is geplaatst. Hij werkt! 

Zeep en voorlichting

De hulpverlening van het Rode Kruis is niet overal hetzelfde. In sommige landen is zeepverstrekking voldoende. In Zambia is meer nodig. Mensen kennen de risico's van een gebrek aan hygiëne niet, zodat alleen een toilet neerzetten niet helpt. Het Rode Kruis geeft in zo'n geval voorlichting, omdat gedrag pas verandert als mensen beseffen welke gevaren zijzelf en hun familie lopen door hun behoefte in open veld te doen.

Hulpverlening wereldwijd

Dankzij de gulle giften van de Nederlanders kon het Rode Kruis zich niet alleen in Zambia richten op hulp aan de jongste kinderen. In 2013 werd met Serious Request een recordbedrag van € 12,3 miljoen opgehaald. Met dat geld zijn wereldwijd hulpverleningsprojecten opgezet: in Burundi, Haïti. Maar ook in landen waar vanwege conflicten veel vluchtelingen verblijven zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Libanon. Want ook in de vluchtelingenkampen is gebrek aan hygiëne een groot probleem. Vaak bezitten ontheemden niet meer dan wat lijfgoed en is er geen geld om bijvoorbeeld zeep te kopen. In veel kampen heerst een tekort aan schoon drinkwater, terwijl er onvoldoende toiletten beschikbaar zijn."

Hoe Rode Kruis-hulpverleners in Zambia te werk gaan om kindersterfte door diarree te helpen voorkomen, kun je deze week dagelijks gaan lezen.

Meer lezen over de bestedingen van Serious Request 2013?