Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Aandacht voor kinderen in gewapende conflicten
19 november 2010 |

Aandacht voor kinderen in gewapende conflicten

Op 20 november is het de Dag van de Rechten van het Kind. Het Rode Kruis vraagt deze dag aandacht voor de kwetsbare posities van kinderen in een gewapend conflict. Precies 21 jaar geleden werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. In korte tijd werd het door 191 staten geratificeerd. Hiermee verplichten de staten zich de rechten van kinderen te beschermen.

 

Bijzondere bescherming

Onder het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten krijgen kinderen bijzondere bescherming. Toch worden deze rechten nog te weinig nageleefd. Door oorlogsgeweld worden veel kinderen gedood, gescheiden van hun familie, het slachtoffer van seksueel geweld of gerekruteerd als kindsoldaat. Ook hebben veel kinderen door een gewapend conflict een gebrek aan onderdak, voedsel en water, medische zorg en onderwijs.  

Goedkeuren

Het Rode Kruis roept staten op zich te houden aan hun verplichtingen van het humanitair oorlogsrecht om kinderen te ontzien en te beschermen. Bovendien moedigt het Rode Kruis staten aan om het Facultatieve Protocol van het Verdrag van de Rechten van het Kind goed te keuren. Dit protocol gaat vooral over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten. Zo verbiedt het bijvoorbeeld het inzetten van kinderen onder de 18 bij de gevechten.