Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws De strijd van het Nederlandse Rode Kruis tegen ebola
4 december 2014 |

De strijd van het Nederlandse Rode Kruis tegen ebola

Voor de bestrijding van de ebola-epidemie heeft het Nederlandse Rode Kruis uit de opbrengst van Giro555 al € 450.000 uitgegeven. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving de noodhulporganisatie € 3.447.479. Wat is er tot nu toe met dit geld gedaan?

Een kleine week na de nationale inzamelingsactie heeft Giro555 meer dan € 8 miljoen opgebracht. Van het totaalbedrag krijgt het Rode Kruis volgens de verdeelsleutel van de SHO 19,1%. Daarvan is een eerste deel, € 450.000, al uitgegeven, ondermeer aan begrafenispakketten voor Guinee. Elke burial kit bestaat uit onder andere beschermende kleding, maskers, handschoenen en een brancard om een lichaam gemakkelijk te vervoeren. Maar ook chloortabletten en een druktank met handspuit die getrainde begrafenisvrijwilligers gebruiken om het huis of de omgeving van de overledene te ontsmetten. In het ebola-behandelcentrum in Kenema Sierra Leone is een gespecialiseerde hulpverlener, bekostigd uit dit bedrag, aan de slag gegaan.

Logistiek

Het Nederlandse Rode Kruis zal de rest van het geld zo snel mogelijk besteden, onder meer aan logistiek. Denk aan auto's en motorfietsen voor hulpverleners in het ebola-gebied, maar ook extra chloor en druktanks voor de begrafenisteams. Houd berichtgeving op onze site in de gaten voor updates.

Geld, hulpgoederen en expertise

De Rode Kruis is sinds de uitbraak actief in de bestrijding van het ebola-virus in 16 West-Afrikaanse landen. Het Nederlandse Rode Kruis steunt alle activiteiten van de zusterverenigingen in de getroffen landen  met geld, hulpgoederen en expertise. Voor deze hulpverlening kregen we al € 3.447.479 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overzicht van de bestedingen per land/gebied:

  • € 1.042.600  Sierra Leone
  • € 600.000     Liberia
  • € 640.000     Guinee
  • € 500.000     Coördinatie in het ebola-rampgebied
  • € 300.000     Ivoorkust
  • € 200.000     Nigeria            
  • € 124.879     Benin, Centr. Afr. Republiek, Ivoorkust, Domini. Rep.

Veilige en waardige berging van de slachtoffers

Het Rode Kruis zorgt voor de veilige en waardige berging van overledenen. Het betreft hier zowel begrafenissen als crematies. Daarbij hoort de ontsmetting van huizen en gezondheidscentra als patiënten overleden zijn. De hulpverlening van het Rode Kruis bestaat verder uit de psychosociale ondersteuning van patiënten en familie en het vervoer en de behandeling van patiënten. In het district Kenema (Sierra Leone) heeft het Rode Kruis een ebola-behandelcentrum geopend.

Tracing en voorlichting

Belangrijk voor de bestrijding van de epidemie is de opsporing van personen die met ebola-patiënten in contact zijn geweest. Daarnaast zijn voorlichting geven en bewustzijn creëren over het virus en de besmettingsrisico's belangrijk om te voorkomen dat het aantal ebola-patiënten verder toeneemt. Deze voorlichting door getrainde Rode Kruis-vrijwilligers vindt plaats van deur tot deur, maar ook via de radio om de meest afgelegen dorpen te kunnen bereiken.

Lokale vrijwilligers

Het Rode Kruis organiseert alle hulp lokaal: via de zusterverenigingen van het Nederlandse Rode Kruis in de getroffen landen. We werken met vrijwilligers afkomstig uit de getroffen gemeenschappen. Omdat zij de gebruiken en opvattingen door en door kennen, kunnen juist zij de misverstanden over de ziekte uit de wereld helpen.

Wil jij nog doneren?

Dat kan! Je kunt nog tot 1 februari 2015 doneren voor de strijd tegen ebola op Giro555. Maak je gift over op IBAN-nummer NL08 INGB 0000000 555 (zeven nullen) ten name van SHO in Den Haag. Of doneer online via de rode button.