Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Reactie op de uitslag van de MFS-II aanvraag
1 november 2010 |

Reactie op de uitslag van de MFS-II aanvraag

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmiddag de beoordeling van de MFS-II aanvraag bekend gemaakt. Het bedrag dat de alliantie Partners for Resilience* namens Nederland mag investeren in het vergroten van weerbaarheid van burgers tegen de impact van weersextremen, klimaatverandering en de aantasting van ecosystemen, is vastgesteld op 40 miljoen voor de periode 2011-2015.

 
De Alliantie bekijkt de beoordeling met gemengde gevoelens. Enerzijds zijn we dankbaar voor de erkenning en dat we het vertrouwen krijgen om door te gaan met het werken aan weerbaarheid van kwetsbare samenlevingen. Door te investeren in de waarbaarheid van burgers kunnen menselijk leed, de aantasting van ecosystemen en materiƫle schade beperkt of voorkomen worden. Partners for Resilience kan met de toegekende subsidie verder investeren in een toekomst waarin minder noodhulp nodig is.
 
Anderzijds zijn we teleurgesteld. De beschikking betekent dat we stevig moeten inperken op de doelen zoals in de originele MFSII aanvraag zijn opgenomen. De alliantie is verzocht om, op basis van het toegekende subsidiebedrag, een aangepaste programma en begroting in te dienen voor 1 maart 2011. Deze herziene aanvraag moet volledig binnen de kaders en richtlijnen van het voorafgaand traject zijn opgesteld, in samenwerking met dezelfde partijen als in het originele programma.
 
De organisaties binnen de alliantie gaan op korte termijn met elkaar in conclaaf over op welke manier zij met deze beschikking maximale resultaten kunnen behalen in de landen waar de subsidiegelden kunnen worden aangewend.
 
* Partners for Resilience is een alliantie die bestaat uit de volgende organisaties: Het Nederlandse Rode Kruis (penvoerder), het Rode Kruis Klimaatcentrum, CARE Nederland, Cordaid en Wetlands International.