Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Ebola-epidemie nog niet onder controle
20 maart 2015 |

Ebola-epidemie nog niet onder controle

​#Ebola - Precies een jaar geleden brak de wereldwijde ebola-epidemie uit. Duizenden mensen zijn inmiddels  gestorven aan dit verschrikkelijke virus. Ebola-coördinator Carla Brooijmans is bij het Nederlandse Rode Kruis verantwoordelijk voor de hulpverlening in de getroffen landen.  "We hebben, mede dankzij het geld dat is opgehaald met de Giro 555 actie, veel bereikt. Tegelijkertijd is de epidemie nog zeker niet onder controle. We moeten hulp blijven bieden," aldus Carla.

ak ebola aA.JPG Begrafenissen verlopen volgens een streng protocol. Overleden patiënten kunnen nog steeds ebola overdragen. (Foto: Arie Kievit)

Een van de activiteiten van het Rode Kruis is het organiseren van de begrafenissen , zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. Tot nu toen zijn de Rode Kruis hulpverleners in totaal 14.752 keer uitgerukt om hierbij te assisteren. Deze hulpverlening zal voorlopig nog nodig zijn, want  in Sierra Leone en Guinee komen er nog steeds wekelijks nieuwe ebola-patiënten bij.

Op 3 maart is in Liberia de laatste ebola-patiënt genezen verklaard. Tweeënveertig dagen na deze verklaring, op 14 april 2015, zal Liberia ebola-vrij zijn als er geen nieuwe gevallen bij komen. "Dat is goed nieuws, maar dit betekent dus niet dat de epidemie in Liberia nu al voorbij is", stelt Carla. In de buurlanden komt het virus nog steeds voor. Liberia ligt daarom in de gevarenzone. Er hoeft volgens Carla maar één iemand de grens over te steken met ebola en het gaat weer mis.

Vijf vlakken

Carla: "Het is belangrijk dat het Rode Kruis en andere hulporganisaties doorgaan met voorlichtings- en opsporingsactiviteiten in Liberia." Het Rode Kruis zal ook de behandelcentra openhouden  voor het geval dat ebola terugkomt. In Liberia zijn er in totaal 4162 mensen aan het virus overleden. Een hoog aantal. Toch zijn er ook duizenden beter geworden, mede  door de hulpverlening. Sinds het begin van de uitbraak strijdt het Rode Kruis op vijf vlakken tegen ebola. Onder meer door veilige begrafenissen te organiseren, medische en psychosociale hulp te verstrekken, voorlichting te geven en het in de gaten houden van besmette patiënten.    

akebola5.JPGVoorlichting geven over ebola is van levensbelang. Het Rode Kruis is hier druk mee bezig. (Foto: Arie Kievit)

Begrafenissen

In drie landen coördineert  het Rode Kruis de uitvoering van veilige en waardige begrafenissen. Carla: "Het is van levensbelang dat familieleden de begrafenissen niet zelf uitvoeren." Overleden ebola-patiënten kunnen het virus nog steeds overdragen en dit is meerdere malen gebeurd. Het is verstandig als families begrafenissen laten regelen door getrainde begrafenisteams. Zij hebben tijdens de begrafenis beschermende kleding aan en desinfecteren de leefomgeving van de patiënt.

Behandelcentra

De ebola-behandelcentra van het Rode Kruis zijn in Sierra Leone en Guinee. Hulpverleners schermen de patiënten af van gezonde mensen buiten het centrum. De zieken zijn vaak uitgedroogd. Bovendien hebben ze last van bloedingen in het lichaam, spierpijn, braken, diarree, hoge koorts en hoofdpijn. Verplegers geven hen te drinken en medicijnen. In de behandelcentra zijn ook mensen die mogelijk ebola hebben. Hulpverleners houden hen in de gaten en grijpen direct in wanneer ze daadwerkelijk het virus hebben.

akebola2.jpg
Huizen van overleden ebola-patiënten desinfecteren we grondig. Zo kan het virus zich niet verspreiden. (Foto: Arie Kievit)

Voorlichting

Carla: "Voor de wereldwijde uitbraak van ebola, hadden velen nog nooit gehoord van de ziekte". Voorlichting is daarom erg belangrijk. Hulpverleners maken duidelijk dat mensen direct medische zorg moeten zoeken wanneer ze symptomen hebben. Daarnaast moeten mensen zorgen dat ze op een contactlijst komen wanneer ze in contact zijn geweest met een ebola-patiënt. Vanaf dat moment gaan hulpverleners hen volgen. Over de begrafenissen geeft het Rode Kruis ook voorlichting.


In sommige delen van Sierra Leone en Guinee heerst er wantrouwen onder de bevolking tegenover de hulpverleners. Daarom vinden in die gebieden nog steeds besmettingen plaats en is het soms onveilig voor hulpverleners. Af en toe is er sprake van geweldpleging. Het Rode Kruis veroordeelt dit geweld. De hulporganistaie roept iedereen op om hulpverleners  in alle rust hun werk te laten doen.

akebola3.JPG
Veel mensen hebben hun geliefden verloren door het verschrikkelijke virus. Daarom is het belangrijk dat ze goede psychosociale zorg krijgen. (Foto: Arie Kievit)

Psychosociale zorg

Het ebola virus heeft een enorme impact op de Patiënten . Ze hebben vaak hun geliefden verloren en wanneer ze genezen zijn wil hun omgeving vaak niets meer met hen te maken hebben. "De gedachte heerst dat ex-ebola-patiënten het virus nog steeds kunnen verspreiden", zegt Carla. Ook medewerkers en vrijwilligers hebben het zwaar. Familieleden en vrienden sluiten hen regelmatig buiten door onwetendheid en angst. Vanwege deze moeilijkheden krijgen zowel patiënten als hulpverleners psychosociale zorg in de hoop dat ze beter met hun emoties en reacties van de omgeving kunnen omgaan.

akebola1A.JPG

Contact tracing is heel belangrijk. Nog altijd staan niet alle patiënten op de lijst omdat ze bang zijn dat de omgeving hen buitensluit. (Foto: Arie Kievit)

Contact tracing 

Mensen die in contact zijn geweest met ebola-patiënten worden in de gaten gehouden door hulpverleners. Ze kunnen op die manier meteen geïsoleerd worden wanneer ze symptomen hebben van ebola. Er zijn mensen die terughoudend zijn om het door te geven wanneer ze contact hebben gehad met een een ebola-patiënt. Ze zijn bang dat de omgeving hen buitensluit. Hierdoor staan er nog altijd patiënten niet op de lijst. Zo kunnen hulpverleners onmogelijk herleiden door wie ze zijn besmet.

Help ebola te bestrijden!

Het ebolavirus is nog niet onder controle. Help de slachtoffers en doneer op Giro 6868. Het IBAN nummer behorend bij giro 6868 is NL83 INGB 0000 0068 68, ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag en onder vermelding van ebola. 

Help de slachtoffers