Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Er zijn geen 'goede' of 'slechte' burgers in Syrië
5 maart 2013 |

Er zijn geen 'goede' of 'slechte' burgers in Syrië

Afgelopen weken was er veel discussie over het vermeende falen van internationale hulporganisatie in Syrië. Pierre Krahenbuhl, directeur hulpoperaties van het Internationale Rode Kruis vertelde waarom het geven van hulp wel mogelijk is, maar ontzettend lastig blijkt.  

Kranenbuhl meent dat het terecht is om kritisch te zijn over de gevolgen voor de bevolking in een gewapend conflict zoals in Syrië: "daarom moet een aantal misvattingen worden belicht. Allereerst heerst het idee dat de hulp de oppositie-gebieden niet bereikt. Volgens sommigen bereikt slechts 1 tot 15 procent van alle hulp deze gebieden. Deze cijfers zijn nauwelijks te controleren, maar ze zijn wel aanleiding tot publieke discussies.

Daarnaast is de situatie in Syrië zeer complex. Er zijn geen strakke scheidslijnen tussen overheids- en oppositiegebieden. Gevechten gaan van straat naar straat, gebieden worden continu overgenomen door verschillende partijen en frontlinies verdelen de stedelijke gebieden en isoleren de bevolking. 

Hulp van binnenuit

Het Rode Kruis deelt de mening dat er meer hulp nodig is om het leed aan te pakken. Ook voor burgers in de oppositiegebieden. Daarom dringen we er dagelijks op aan hoe belangrijk het is om hulp te bieden. Er zijn veel omstandigheden die de hulp bemoeilijken: de overmatige controle op hulporganisaties die werkzaam zijn in het land, de versnippering van de gewapende oppositie en de grote hoeveelheid militaire gevechten maken de werkomgeving extreem gewelddadig en onzeker.

Toch gelooft het Rode Kruis niet dat het bieden van hulp in grensgebieden het enige antwoord op de behoeften van de bevolking is. Veel van de slachtoffers leven niet in de grensgebieden. Ze wonen middenin Syrië in stedelijke gebieden die zeer moeilijk te bereiken zijn. Daarom hebben we gekozen om een onze hulpoperatie op te bouwen vanuit het midden van het land. Deze hulpoperaties gaan over frontlinies heen en niet over grenzen, maar zijn wel cruciaal voor de Syriërs die het meest in nood zijn. 

Geen scheiding goed of slecht

Samen met vrijwilligers van de Syrische Arabische Rode Halve Maan is het ons gelukt om voedsel en huishoudpakketten uit te delen in een aantal oppositiegebieden. Het meest recent in Al-Houleh en Homs. Hulp bereikt veel meer mensen aan beide kanten van het conflict, dan rechtstreeks kan worden waargenomen. In de stad Homs hebben we een watervoorziening geïnstalleerd die meer dan 800.000 mensen schoon drinkwater geeft. Zélfs in de oppositiegebieden.
 
Dit overtuigt helaas niet iedereen die graag een duidelijke scheidslijn tussen `goede´en ´slechte´ burgers wil zien, afhankelijk van hun locatie. Als een stad wordt aangevallen en vrouwen en kinderen hebben maar een paar minuten om een aantal spullen mee te nemen, dan kiezen ze de veiligste route en veiligste plek om te schuilen. En maakt het niet uit wie daar op dat moment heerst. Het is meestal dus niet een politieke keuze, maar een kwestie van puur overleven. Waar slachtoffers van het geweld ook terecht komen: ze hebben recht op onze hulp.

Beide kanten van het conflict

Het Rode Kruis is naïef genoemd om te geloven dat het bieden van onpartijdig hulp werkelijk mogelijk is in Syrië. Wij zijn ons bewust van de uitdagingen, maar zetten alles op alles om mensen aan alle kanten van het conflict te bereiken.

De realiteit van het conflict in Syrië is dat alleen politieke acties zullen leiden tot een oplossing. Noodhulp maken tot politiek is niet het antwoord. Dat maakt geen verschil voor miljoenen mannen, vrouwen en kinderen wier levens worden verscheurd voor het oog van de wereld."
Hulp in Syrië