Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws "Europa moet nu echt snel in actie komen"
15 mei 2015 |

"Europa moet nu echt snel in actie komen"

#Bootvluchtelingen​ - "Regeringsleiders moeten alles op alles zetten om meer dodelijke slachtoffers in de Middellandse Zee te voorkomen." In een opiniestuk in de Volkskrant van vrijdagochtend vraagt Rode Kruis-directeur Gijs de Vries aandacht voor de bootvluchtelingen naar Europa. 


"Nog geen drie weken geleden werden we geconfronteerd met de verwoesting die de aardbeving in Nepal had veroorzaakt. Miljoenen Nederlanders kwamen hiervoor in actie of droegen financieel een steentje bij. Het medeleven van Nederland met de slachtoffers was hartverwarmend. In de dagen daarvoor ging onze aandacht echter uit naar een andere humanitaire crisis: die op de Middellandse zee."

 
foto volkskrant.jpeg
 

© Guus Dubbelman / de Volkskrant​

Slachtoffers konden geen kant op 

"Afgelopen week werd een scheepswrak ontdekt met de lichamen van achthonderd doden aan boord. De slachtoffers zaten opgesloten in het onderdek en konden geen kant op toen hun boot kapseisde. Het tekent de ernst van de situatie. Zuid-Europa wordt dagelijks geconfronteerd met drenkelingen die zijn opgepikt uit het inmiddels gevaarlijkste grensgebied ter wereld. Het gaat daarbij om mensen die, op de vlucht voor geweld en onveiligheid of armoede, bereid zijn hun leven te riskeren. Op zoek naar een veilig en menswaardig bestaan verloren de afgelopen achttien maanden al vijfduizend mensen hun leven. De verwachting is echter dat het aantal bootvluchtelingen de komende periode verder zal toenemen."

​Aanpak crises 

"Als leiders van de Europese Rode Kruis-verenigingen roepen we onze regeringsleiders op om alles op alles te zetten om dodelijke slachtoffers in de Middellandse Zee te voorkomen. Dat begint bij de aanpak van de crises in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De grootste aantallen ontheemden bevinden zich daar, in de regio zelf. Ondanks alles hopen zij zo snel mogelijk weer terug naar huis te kunnen gaan. In de vele vluchtelingenkampen en conflictgebieden biedt het Rode Kruis samen met andere organisaties noodhulp, zo goed als mogelijk."

Vluchten uit de wanhoop

"Maar laten wij niet naïef zijn. De inspanningen, zowel in de hulpverlening als op diplomatiek gebied, zullen niet tot snelle oplossingen leiden. Ook andere drijfveren als armoede en ongelijkheid zijn niet in een nacht uit te bannen. Mensen zullen blijven zoeken naar wegen om de wanhoop, de uitzichtloosheid en het gevaar ontvluchten. En dus zullen schokkende verhalen blijven volgen over uitbuiting en misbruik, over een angstaanjagende reis over de Middellandse Zee met soms dodelijke afloop."

 
italie migranten.jpg
 
Het Italiaanse Rode Kruis verwacht dat duizenden nieuwe migranten de gevaarlijke oversteek naar het Europese vasteland wagen, nu de zee wat kalmer is. 
 

Onderdak en opvang in de aankomsthavens

"Het Rode Kruis en zijn vrijwilligers werken dag en nacht om de overlevenden te helpen. Onze hulpverleners staan permanent paraat in de verschillende aankomsthavens in Italië. Zij bieden onderdak en opvang voor hen die dit het meest nodig hebben. Ze voeren medische controles uit, verlenen eerste hulp en delen voedsel uit. Er wordt psychosociale hulp geboden aan mensen die tijdens hun vlucht zijn getraumatiseerd door uitbuiting, racisme of bedreigingen. Speciale zorg wordt gegeven aan de meest kwetsbaren, zoals kinderen en zwangere vrouwen."

Gevaren

"Het is nodig dat Europa nu echt in actie komt. Allereerst door veilige en legale alternatieven te bieden voor de praktijken van mensensmokkelaars. Dat kan bijvoorbeeld door een systeem van (tijdelijke) humanitaire visa op te zetten. Ook een solidaire verdeling van asielclaims tussen de lidstaten kan daaraan een bijdrage leveren. Ten tweede moeten potentiële bootvluchtelingen gewezen worden op de gevaren van de tocht en de risico's op uitbuiting en geweld langs de mensensmokkelroutes. Betere informatievoorziening in de landen van herkomst en doorvoerlanden is essentieel. Tot slot is het noodzaak het maximale te doen om dodelijke slachtoffers te voorkomen, ook als dat een verdere uitbreiding van de Search & Rescue-missie betekent. Voordat de Middellandse Zee verandert in een steeds groter kerkhof."

Deze ingezonden brief is ondertekend door de leiders van twintig Rode Kruis-organisaties in Europa.​