Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Haïti vijf jaar na de aardbeving
11 januari 2015 |

Haïti vijf jaar na de aardbeving

Vijf jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti op 12 januari 2010 hebben de hulporganisaties achter Giro555 de gehele opbrengst besteed. Waar is het geld aan uitgegeven?

Het Nederlandse Rode Kruis heeft € 20,5 miljoen gekregen uit de totale opbrengst van de nationale inzamelingsactie voor Haïti. Dat geld is inmiddels volledig besteed. Een groot deel van de opbrengst, € 13 miljoen is gebruikt voor noodhulp. Het Rode Kruis heeft mensen ondergebracht in noodopvang. Er zijn tenten, dekens en zeilen uitgedeeld, maar ook voedselpakketten en hygiëne-artikelen. En er is medische hulp verleend. De rest van het geld is gebruikt voor wederopbouw. Via voorlichting en scholing werden mensen beter voorbereid op een ramp. En er zijn maatregelen getroffen waarmee de gevolgen van de ramp voor de gemeenschap zijn verkleind.  

Bestedingen in 2014

Het laatste beetje geld uit de opbrengst van de nationale inzamelingsactie is in 2014 besteed. Het Nederlandse Rode Kruis gaf ruim € 1 miljoen uit, bijvoorbeeld aan de aanleg van een waarschuwingssysteem, zodat mensen zich op tijd in veiligheid kunnen brengen. Verder is er geld uitgegeven aan scholen, zodat deze kunnen dienstdoen als evacuatieplaats. Er zijn opslaglocaties ingericht voor noodhulpgoederen, en de toegang tot schoon drinkwater en sanitatie is verbeterd, bijvoorbeeld met de bouw van regenwateropvang en de bouw van afwateringssystemen.

 

 

De activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis zijn gericht geweest op het versterken van de gemeenschap op Haiti.  

Giro555

In 2010 werd in totaal € 111 miljoen opgehaald met de nationale inzamelingsactie Giro555 voor Haiti. Daarvan was € 41,7 miljoen afkomstig van de Nederlandse overheid. Het overige deel is door het publiek bijeengebracht. Meer dan de helft van het ingezamelde geld werd in 2010 en 2011 uitgegeven aan noodhulp. Daarna zijn de samenwerkende hulporganisaties (SHO) achter Giro555 aan de slag gegaan met wederopbouw. In 2014 is het laatste deel van de hulpgelden, € 6 miljoen, besteed.

Haiti-vijf-jaar-na-ramp.JPG 

Via het spel Riskland probeert het Nederlandse Rode Kruis de Haitiaanse gemeenschap beter voor te bereiden op een natuurramp. 

91 cent van elke euro naar Haïti

Van elke euro die in 2010 werd gegeven aan Giro555 is ruim 91 cent besteed aan hulpverlening in Haïti. Het overige deel is gebruikt voor actie- en bureaukosten (1,8 cent) en organisatiekosten (7 cent). De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 bouwden of repareerden onder meer 8.500 huizen en 55 scholen. In totaal kregen 267.000 mensen toegang tot schoon drinkwater en werden 190.000 mensen getraind in rampenbestrijding.

Slotrapportage Haiti

In juni 2015 publiceren de samenwerkende hulporganisaties de zevende en laatste rapportage met gedetailleerde cijfers over de hulpactie aan Haïti.

Bekijk hier eerdere berichtgeving van het Rode Kruis over de hulp aan Haiti.

 Verhalen

Haiti vijf jaar verhaal.jpg

Op 12 januari 2010 werd het huis van Gladys Joachin (37) en haar zoon (6) verwoest door de aardbeving. Sindsdien is hun leven drastisch veranderd. Met hulp van het Rode Kruis bouwden ze een nieuw huis. Gladys volgt nu it-cursussen en Jean-Cleef wil voetballer worden.