Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Hoe helpt het Rode Kruis slachtoffers van seksueel geweld?
20 december 2014 |

Hoe helpt het Rode Kruis slachtoffers van seksueel geweld?

Slachtoffers van seksueel geweld hebben medische en psychosociale hulp nodig om trauma's te verwerken. Het Rode Kruis helpt hen hun leven weer op te bouwen en zet in op het voorkomen van dit geweld. Een overzicht van de hulpverlening.

Opvang en zorg

  • Snelle medische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld is essentieel. Slachtoffers hebben bovendien soms jarenlang psychische hulp nodig om de ernstige trauma's te kunnen verwerken. Dat vraagt specifieke kennis van hulpverleners.
  • Het Rode Kruis traint gezondheidsprofessionals, therapeuten  en vrijwilligers in de herkenning van slachtoffers, de omgang met slachtoffers en het geven van de noodzakelijke medische zorg. Personeel en hulpverleners zorgen zelf voor verdere verspreiding  van de opgedane kennis.
  • Het Rode Kruis renoveert gezondheidscentra en opvangcentra , ondersteunt medisch personeel met kennis, en zorgt voor medische instrumenten en medicijnen.

Werken aan een toekomst

  • Soms zijn slachtoffers van seksueel geweld alles kwijt, omdat zij bijvoorbeeld moesten vluchten. Het Rode Kruis voorziet de meest kwetsbare slachtoffers in eerste levensbehoeften:  voedsel, huishoudelijke spullen, kleding, accommodatie, een overnachtingsplek en vervoer naar een psychisch hulpverlener.
  •  Het Rode Kruis financiert trainingen en materiaal waarmee slachtoffers zicht krijgen op een nieuw bestaan. Het Rode Kruis geeft bijvoorbeeld gereedschap en zaden, maar helpt ook met advies, trainingen of een klein startkapitaal.
  • Kinderen die door conflict gescheiden zijn van ouders of familie krijgen begeleiding in de zoektocht naar familie. Dit om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van seksueel geweld.

Preventie

  • Om het taboe rond seksueel geweld te doorbreken en verstoting te voorkomen geeft het Rode Kruis de lokale bevolking voorlichting via huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en campagnes. Het Rode Kruis geeft seminars en workshops voor politie en strijdkrachten over het humanitair oorlogsrecht en (seksueel) geweld in een conflict.
  • Het Rode Kruis probeert kwetsbare groepen te beschermen, zoals vrouwen, kinderen en vluchtelingen. Om de risico's op seksueel geweld te verkleinen zorgt het Rode Kruis bovendien voor watervoorzieningen die veilig te bereiken zijn, voor kookgerei zodat houtsprokkel in het buitengebied minder nodig is, of voor extra licht en een betere inrichting van het sanitair in vluchtelingenkampen.

Lees meer over de hulp van het Rode Kruis aan slachtoffers van seksueel geweld. Of blijf op de hoogte van 3FM Serious Request-nieuws.‚Äč