Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Informatie over bezoldiging van bestuur en werknemers

Informatie over bezoldiging van bestuur en werknemers

​​​​​​​​Bestuur

In het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis zit een oneven aantal - maar altijd minimaal negen - personen. In 2012 nemen 13 mensen plaats in het verenigingsbestuur. Voor alle functies binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In totaal declareerden de bestuursleden in 2013 € 1.103,- aan onkosten.

 Werknemers

​Het Nederlandse Rode Kruis heeft sinds 2006 een eigen cao die wordt afgesloten met vakbond Abvakabo FNV. Ten aanzien van de beloning van medewerkers is het volgende opgenomen: Uitgangspunt voor het bepalen van het functieschaalsalaris is de functie. Hiertoe zijn alle functies geordend tot een aantal groepen, functiegroepen genaamd. Elke functiegroep bevat een aantal functies die ongeveer gelijkwaardig zijn. De zwaarte van een functie wordt bepaald met behulp van een functiebeschrijving en met behulp van een systeem van functiewaardering (ORBA). Voor elke functiegroep geldt een bepaalde salarisschaal met een minimum en maximum. Deze salarisschalen maken deel uit van deze CAO.

 ​