Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Internationale Dag van de Vermisten
29 augustus 2013 |

Internationale Dag van de Vermisten

​Op 30 augustus is jaarlijks de Internationale Dag van de Vermisten en worden personen die zijn ontvoerd of in het geheim worden vastgehouden, herinnerd. Dit jaar dringt het Internationale Rode Kruis aan op een betere en breder antwoord op de behoeften van families van personen die als gevolg van gewapend conflict of natuurramp vermist zijn.

"Ieder jaar raken honderdduizenden mensen gescheiden van hun geliefden als gevolg van dergelijke situaties, " aldus Marianne Pecassou, die aan het hoofd staat van de activiteiten die het Rode Kruis uitvoert voor families van vermiste personen.

De families willen weten wat er met de vermiste persoon is gebeurd. Helaas wordt deze vraag in te veel gevallen nooit beantwoord. Maar nabestaanden hebben ook andere behoeften. Deze kwesties kunnen betrekking hebben op zaken als het bepalen van erfenissen, burgerlijke staat of zelfs de voogdij over kinderen. Ook bestaan er financiële behoeften door gemaakte kosten in verband met  het zoeken naar de vermiste of voor de ondersteuning van de familie als de vermiste persoon de kostwinner was. "Families hebben het recht om te weten wat met hun dierbaren is gebeurd. Dit is hun eerste behoefte. Overheden en organisaties als het Rode Kruis moeten echter ook de aanvullende behoeften aanpakken," aldus Pecassou.

​Publicatie
Op 30 augustus, de Internationale Dag van de Vermisten, presenteert het ICRC een publicatie getiteld "Accompanying the Families of Missing Persons: A Practical Handbook' . De handleiding is bedoeld voor diegenen, binnen en buiten de internationale Rode kruis en Rode Halve Maan beweging, die families van vermisten ondersteunen. Het 154-pagina tellende handboek is gewijd aan al diegenen die de angsten moeten doorstaan als gevolg van de verdwijning van een dierbare.

De nieuwe publicatie is een aanvulling op de f​amilylinks.icrc.org website die vorig jaar oktober is gelanceerd door het Rode Kruis om mensen te helpen bij het zoeken naar hun vermiste familie. De website geeft ook informatie over de hulp die het Rode Kruis en Rode Halve Maan wereldwijd kunnen bieden bij het opsporen en herstellen van contact met gezochte familie.  

Meer informatie
Voor meer informatie over de opsporingsactiviteiten van het Rode Kruis kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Opsporing en Ondersteuning via 070-44 55 822, tracing@redcross.nl.

 

​​