Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Kanjer van goud Gerard Jonkman
11 mei 2010 |

Kanjer van goud Gerard Jonkman

‘Ik heb hier een meisje zien liggen dat blind en doof was. Ze had geen recht op gezondheidszorg en geen geld om zich te laten behandelen. Een simpel medicijn kon haar beter maken. Wij hebben haar meegenomen...'

 
Al sinds februari 2006 verblijft Gerard Jonkman van het Nederlandse Rode Kruis in de hoofdstad van Libanon, Beiroet. 'Veilig is het hier nooit. Tijdens mijn verblijf heb ik de oorlog tussen Libanon en Israel, in 2006, meegemaakt. Ik dronk koffie op mijn balkon, de raketten vlogen voorbij en vielen 500 meter verderop neer.
 
kanjer van goud.jpg


 Begin 2008 was er een soort van burgeroorlog. Ik zag vanuit mijn huis dat er twee partijen aan het vechten waren. Een granaat kwam terecht op het huis van mijn buurman. De situatie was onveilig en we sliepen in de keuken omdat daar geen ramen waren en we niet gewond konden raken door glas. Sinds juni 2008 is het rustig, maar het geweld kan van de één op de andere dag oplaaien'.
 
Gerard, een kanjer voor zijn familie, vrienden, het Nederlandse Rode Kruis en vooral voor de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen. Het Nederlandse Rode Kruis werkt samen met PRCS/L (Palestijnse Rode Halve Maan/Afdeling Libanon) in een project getiteld 'betere toegang tot secundaire gezondheidszorg voor Palestijnse vluchtelingen en andere meest kwetsbare groepen in Libanon'. Dit project wordt gefinancierd door ECHO (Europese Commissie Humanitaire Hulp).
 
Erbarmelijke omstandigheden
De Palestijnse vluchtelingen leven in Libanon onder erbarmelijke omstandigheden. Voor de Libanese regering zijn deze vluchtelingen 'non existing' en de regering sluit zijn ogen voor hen. De vluchtelingen hebben nauwelijks tot geen toegang tot overheidsvoorzieningen en hebben geen toegang tot gesubsidieerde gezondheidszorg van de Libanese overheid. Tevens mogen Palestijnse vluchtelingen vele beroepen (zoals taxichauffeur, advocaat, arts of verpleegkundige) niet uitoefenen in Libanon. De armoede is daardoor groot. De mogelijkheden om zelf voor gezondheidszorg te betalen zijn daardoor gering.
 
'Ik heb hier een meisje zien liggen dat blind en doof was. Ze had geen recht op gezondheidszorg en geen geld om zich te laten behandelen. Een simpel medicijn kon haar beter maken. Wij hebben haar meegenomen naar één van onze ziekenhuizen en hebben haar daar behandeld. Daarna kon ze weer zien en horen.'
 
Ziekenhuizen
Het programma Kanjers van Goud zet één van de programmaonderdelen van het project in het licht, namelijk de ziekenhuizen die het Nederlandse Rode Kruis steunt zodat de vluchtelingen ook de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben. De overige twee programmaonderdelen staan hieronder beschreven.
 
Positieve reacties
'Het was wel even wennen dat er steeds een camera op je gericht staat, maar het wende snel. Het was een leuk team, welke bestond uit de cameraploeg, Martijn Krabbé en Edgar. Het was een gezellige en leuke week en ik vond het erg mooi dat ik de gelegenheid kreeg om de situatie van de Palestijnse vluchtelingen te laten zien aan het gehele team.  Het is een vrijwel vergeten groep vluchtelingen die de hulp en dus ook de aandacht nodig heeft. Naar aanleiding van de uitzending heb ik veel goede reacties gekregen zowel vanuit mijn privéleven als vanuit het team hier in Libanon. Het gehele team verdient de Kanjer van Goud. Ik werk hier samen met Palestijnse vluchtelingen, zij verrichten geweldig werk en verdienen evenveel waardering als ik. Een man, Palestijnse vluchteling die al vele jaren werkzaam is voor de Palestijnse Rode Halve/Maan Afdeling Libanon, is een enorm gewaardeerd en gerespecteerd mens binnen de Palestijnse gemeenschap. Voor de Libanezen is hij niets en bestaat hij niet. Zo'n rare gewaarwording.'
 
Nationale Postcode Loterij
'Wij zijn hartstikke blij met het geld dat wij van de Nationale Postcode Loterij gekregen hebben. We kunnen hier zoveel goeds meedoen. We willen de medische zorg voor kinderen en met name orthopedische operaties verbeteren. Deze verbetering willen we realiseren samen met een andere partner zodat we meer kinderen erbij kunnen betrekken. Daarnaast willen we een klein bedrag investeren in een school die staat in het Palestijnse vluchtelingenkamp. Deze school hebben we dankzij de financiële bijdrage van de Nederlandse Ambassade in Libanon opgeknapt en uitgebreid. Met een kleine bijdrage kunnen we het onderwijs nog vele malen verbeteren.'   
Gerard Jonkman is te zien in de eerste aflevering van Kanjers van Goud. De uitzending niet gezien? Kijk het terug op www.rtl.nl/components/programma/kanjersvangoud/miMedia/220468/220470.public.31983033.Kanjers_Van_Goud_s5_a2.xml
 
Project:
Betere toegang tot secundaire gezondheidszorg voor Palestijnse vluchtelingen en andere meest kwetsbare groepen in Libanon. (Het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met PRCS/L)
Doelstellingen van het programma:
Het verbeteren van de toegang tot secundaire gezondheidszorg voor de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, door het bijdragen aan de medische rekeningen van de Palestijnse vluchtelingen die een medische behandeling in de PRCS/L ziekenhuizen ondergaan en door het verstrekken van medicijnen aan de PRCS/L ziekenhuizen.

Het verbeteren van de kwaliteit van de secundaire gezondheidszorg voor de Palestijnse vluchtelingen in Libanon door onder andere het ondersteunen van trainingen voor medisch personeel.
Het ondersteunen van het management in de PRCS/L ziekenhuizen, ondermeer door het verbeteren van de management informatiesystemen.
 
Het huidige project wordt uitgevoerd in de vijf PRCS/L ziekenhuizen in Libanon in Saida, Tyre, Beiroet, Ber Elias en Tripoli. Hierbij richten we ons op de volgende activiteiten:
 
Betaling van medische rekeningen van dringende gevallen in de PRCS/L ziekenhuizen voor patiënten die niet in staat zijn om zelf de rekeningen te betalen of door andere organisaties* worden geholpen;
Het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen aan patiënten met chronische zieken;

Bijdrage aan de verantwoordingsplicht van PRCS/L ziekenhuizen door werving en opleiding van personeel die een nieuw financieel informatiesysteem ontwikkelen voor het management van het ziekenhuis;
Bijdragen aan de verantwoording en transparantie van de PRCS/L ziekenhuizen door het implementeren en ontwikkelen van management informatie systemen (MIS) voor de registratie van medische diensten (zoals aantal opnames, gegevens over artsen, patiënten, procedures, diagnose enz.);
Bijdragen aan de verantwoording en transparantie van PRCS/L ziekenhuizen door het ondersteunen van PRCS/L in de werkgelegenheid en de opleiding van informatie-medewerkers
Bijdragen aan de verantwoording en transparantie van PRCS/L ziekenhuizen door het behoud en de ontwikkeling van de voorraad (Stock Management Systems;SMS).
 
* Een andere organisatie is de UNRWA. Palestijnse vluchtelingen hebben in principe recht op gezondheidszorg die wordt verstrekt via UNRWA, een organisatie van de Verenigde Naties. UNRWA kan echter niet alle noodzakelijke medische behandelingen vergoeden. Veel noodzakelijke, levensreddende behandelingen zijn daardoor vaak onbereikbaar voor veel Palestijnse vluchtelingen in Libanon.
 
Resultaten 2009
711 patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen en financieel ondersteund.
19 Palestijnse kinderen die een orthopedische operatie moesten ondergaan zijn geholpen.
34 chronische patiënten (met ziektes als thalassemia, multiple sclerosis, hepatitis) zijn geholpen.
Voor 10 artsen is er een intensieve training verzorgd.
Er zijn waste management in alle ziekenhuizen geïmplementeerd.
Management informatie systemen zijn opgezet en verbeterd in alle ziekenhuizen.
Er is een assessment gedaan naar de kwaliteit in de ziekenhuizen.
Er is advocacy gedaan om meer patiënten medische hulp te kunnen bieden.
Aan alle 200 artsen een training rationeel gebruik van medicijnen gegeven.
De financiële administratie is verbeterd.
In het door BuZa gesteunde project zijn er 834 patiënten met chronische ziekten gedurende enige maanden gesteund. Het ziekenhuis is volledig gerenoveerd en er is equipment gedoneerd. De kosten van het ziekenhuis zijn gedurende een jaar voor onze (het Nederlandse Rode Kruis) rekening genomen.