Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Merlijn terug naar de Filipijnen - Blog 3
1 november 2015 |

Merlijn terug naar de Filipijnen - Blog 3

​#Haiyan - Woordvoerder Merlijn Stoffels is in de Filipijnen om de resultaten te bekijken van de hulpverlening die 2 jaar geleden werd opgezet door Giro555 naar aanleiding van tyfoon Haiyan. Vandaag is Merlijn een reportage aan het maken met de NOS.

Merlijn-NOS.jpg
  Herman van der Zandt van de NOS maakt een reportage over de wederopbouw na de allesverwoestende tyfoon Haiyan.  

"Vandaag staat het interview met de NOS op het programma, die een special maakt over de twee jaar na de ramp. We staan aan de kustlijn van Tacloban waar de palen uit de grond steken. Voor de ramp stonden daar huizen op. NOS presentator Herman van der Zandt vraagt me wat ik het grootste verschil vind met twee jaar geleden. "Dat in deze wijk weer huizen staan", antwoord ik. De 4 meter hoge golven hadden alles wat hier stond in een klap vernietigd. De mensen, veelal vissers, hebben hun huizen, of liever gezegd hutjes weer opgebouwd. Ze overtreden daarmee de regels, want de overheid heeft bepaald dat 40 meter uit de kust niet gebouwd mag worden. Het is de bedoeling dat ze verhuizen naar door de overheid gebouwde huizen in de bergen. Maar omdat daar geen werk is, blijven ze willens en wetens wonen op een plek waar het levensgevaarlijk is, door tyfonen, aardverschuivingen, brand, maar ook door  aardbevingen. Vlak voor de kust van Tacloban is een aardbreuk. Uit wetenschappelijke berekeningen blijkt dat elke 300 jaar een grote aardbeving plaats zal vinden met een vloedgolf tot gevolg. Aangezien er de afgelopen 300 jaren geen is geweest, moet serieus rekening gehouden worden met dat risico. Dan zullen de 50.000 mensen die langs de kust wonen opnieuw slachtoffer worden." 

Alarmsysteem

"Wat kan het Rode Kruis doen om dit te voorkomen?" vraagt van der Zandt. Nu blijkt dat de mensen niet vertrekken, moeten we ze helpen zich voor te bereiden op rampen. Iets waar het Rode Kruis op de Filipijnen veel ervaring mee heeft. We moeten ervoor zorgen dat er alarmsystemen komen. In veel van deze wijken rinkelen ze met een bel of slaan ze op blikjes. De kans dat je de mensen dan bereikt is klein. In elke wijk moeten er 43 vrijwilligers komen die trainingen kunnen geven. Een van die trainingen is om mensen voor te bereiden op rampen en op evacuatie. Er moeten evacuatie routes komen en rampoefeningen worden georganiseerd. De mensen hadden tot Haiyan totaal geen ervaring met rampen. De president van de Filipijnen had weliswaar een oproep gedaan om maatregelen te nemen, maar de bewoners hadden geen idee wat ze dan moesten doen en wat hen boven het hoofd hing. De bestuurder van de wijken probeerde iedereen in het nabijgelegen stadium te krijgen, maar veel mannen weigerde om mee te gaan. Ze waren bang dat hun huis leeggeroofd zouden worden. Ook een aantal kinderen keerde weer terug naar hun huizen omdat ze het te lang vonden duren. Zij werden samen met hun vaders in de zee gezogen of bedolven onder het puin en overleefden de ramp niet." 

Vis-Filipijnen.jpg   De Filipino's zijn vol op bezig met het verkopen van vis, een van hun grootste inkomstenbronnen.  

 

Deltaplan

"Overigens lopen dan niet alleen de mensen die direct aan de kust wonen een groot risico, maar ook de mensen in de rest van de stad. Daarom wordt er in opdracht van onder meer de Nederlandse overheid gewerkt aan een soort deltaplan om de honderdduizenden inwoners van Tacloban beter te beschermen tegen vloedgolven. Dat wordt gedaan door een consortium van Nederlandse bedrijven en hulporganisaties, zoals Royal HaskoningDHV, Arcadis, Deltares, Rebel Group, Van Oord, Wetlands en het Rode Kruis. Een unieke samenwerking. Het idee is om dijken te bouwen, zandophogingen te maken en mangroves te planten. Dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daarom zal het Rode Kruis, verantwoordelijk voor de humanitaire gevolgen van het plan, ondertussen gaan inventariseren waar de kustbewoners behoefte aan hebben. De mensen mogen niet de dupe worden van de plannen, zo is het motto van het consortium."

 

Vis

"Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de vissers niet meer uit kunnen varen als het kustbeschermingsplan eenmaal is gerealiseerd, dat moet natuurlijk voorkomen worden. Anders verliezen ze ook het beetje inkomen dat ze nog hebben. Op basis van deze inventarisatie zullen de bedrijven de plannen aanscherpen en overheden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de mensen een realistisch alternatief te bieden. Door bijvoorbeeld de vissers een ander vak te leren, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de zee. Want iedereen is het erover eens dat zoveel mogelijk mensen uit levensgevaarlijke zone weg moeten. De kans op schade of zelfs overlijden is te groot.

Filipijnen-blog3-Merlijn.jpg
  Het leven op de Filipijnen gaat weer vol op zijn gang.

   

Na het interview filmt het NOS-team nog even de vismarkt. Er liggen hele bijzondere exemplaren tussen, zo is er een handelaar met vissen die een neus hebben die lijkt op een dolk. Ze zijn 1 meter groot. Een van de verkopers vertelt me dat de ogen het lekkerst zijn. Ik geloof dat ik dat ik die delicatesse maar even aan me voorbij laat gaan."  

Lees Merlijns blog 4