Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nederland slecht voorbereid op overstroming
1 februari 2013 |

Nederland slecht voorbereid op overstroming

Nederlanders zijn niet goed genoeg voorbereid op noodsituaties zoals overstromingen. Nico Zuurmond is verantwoordelijk voor noodhulp van het Rode Kruis in Nederland. Hij zegt het volgende over de voorbereiding op noodsituaties: “Mensen hebben de neiging om te denken ‘dit overkomt mij niet’. Zonder paniek te zaaien benadrukken we: een voorbereid mens telt voor twee.”

Rampenzender

Zorg dat je weet wat het hoogste punt is in de omgeving waar je heen kunt vluchten. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je Eerste Hulp verleent. Met batterijen in huis weet je zeker dat je een radio kunt gebruiken om de rampenzender te beluisteren. Dit is de publieke regionale omroep.

Zandzakken

Zorg ook dat je een zaklantaren en lucifers in huis hebt. Sluit water, elektriciteit en gasleidingen af als het echt mis lijkt te gaan. Zandzakken in het toilet zorgen dat het water uit het riool niet omhoog kan komen.

Voorbereidingen Rode Kruis

Ook het Rode Kruis bereidt zich zo goed mogelijk voor. Zo kunnen we zo goed mogelijk helpen bij noodsituaties zoals overstromingen, branden en langdurige stroomstoringen. We doen dit door onze vrijwilligers te trainen en mee te doen aan rampenoefeningen.

Vrijwilligers van belang

Het is van groot belang dat er voldoende vrijwilligers zijn. In geval van nood bieden zij medische en andere hulp. De vrijwilligers helpen bij een noodsituatie niet alleen zelf. Ze betrekken omstanders zoveel mogelijk bij de hulp aan anderen in nood.