Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nieuwsberichten 2009 De situatie in Pakistan; een Rode Kruis-hulpverlener vertelt
27 juli 2009 |

De situatie in Pakistan; een Rode Kruis-hulpverlener vertelt

In Pakistan zijn er de afgelopen jaren enorm veel rampen geweest. De aardbeving in oktober 2005, overstromingen in 2007 en in 2008 en recent in Balochistan een aardbeving. Het is nog niet duidelijk wanneer mensen terug kunnen al wordt er al wel bericht dat enkele duizenden inmiddels huiswaarts zijn gegaan. Maar waar gaan deze mensen naar terug? In de Swat-vallei is er bijvoorbeeld geen elektriciteit, watervoorziening, sanitatie, telefoon of onderkomen.
 
Begin juni deed het Nederlandse Rode Kruis een noodoproep aan het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en de donateurs voor hulp aan de vluchtelingen in Pakistan. U reageerde massaal op deze oproep waarvoor onze hartelijke dank. Op deze website houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van onze hulpverlening.
Jos Miesen van het Nederlandse Rode Kruis is ter plaatse:
Iedere ramp heeft zijn eigen kenmerken en impact. In Pakistan zijn er de afgelopen jaren enorm veel rampen geweest. De aardbeving in oktober 2005, overstromingen in 2007 en in 2008 en recent in Balochistan een aardbeving. Daarbij komen er regelmatig aanslagen en zelfmoordacties voor en nu het huidige conflict waardoor miljoenen mensen hun gebieden moesten verlaten. Binnenkort begint de regentijd en rond oktober bestaat er een groot risico dat er epidemieën uitbreken.  
 
Hoeveel mensen zijn op de vlucht?
Men spreekt van 3 miljoen ontheemden, dit is het grootste aantal mensen op de vlucht in de afgelopen 15 jaar. 1,9 miljoen mensen is geregistreerd. Hiervan woont 10% in kampen en 90% in gehuurde of gratis woningen, grotten of bij familie of kennissen. Het opvangnet van de populatie komt tot een einde aangezien deze mensen zeer spontaan gelden, voedsel en behuizing gegeven hebben maar zich dat niet te lang meer kunnen veroorloven.  
 
De situatie in Pakistan-1.jpg

 
 
Hoe is de situatie van de ontheemden op dit moment?
Veel vrouwen en kinderen zijn in de kampen of bij familie of mensen buiten de kampen. Mensen hebben familieleden en kennissen bij zich in huis genomen of hebben hun leegstaande huizen aan deze ontheemden afgestaan, mensen zamelen geld in bij Moskeeën en kopen voedsel en andere benodigdheden. Het is nog niet duidelijk wanneer mensen terug kunnen al wordt er al wel bericht dat enkele duizenden inmiddels huiswaarts zijn gegaan. Maar waar gaan deze mensen naar terug? In de Swat-vallei is er bijvoorbeeld geen elektriciteit, watervoorziening, sanitatie, telefoon of onderkomen.
 
Wat voor hulp verleent het Rode kruis? Voor hoeveel mensen?
Het Rode Kruis hoopt 56.000 mensen te bereiken met water, hygiëne en gezondheidszorg, terugkeer pakketten en psychologische ondersteuning. Naast de eerste levensbehoeften is dit nu heel belangrijk. Kinderen maken bijvoorbeeld tekeningen met raketten, die hun woning hebben vernield.
Aan 700 mensen die tijdelijk in een niet functionerende kippenboerderij wonen is basisgezondheidszorg verstrekt via mobiele klinieken. Die komen eens per week langs en verstrekken medicijnen inclusief vaccinaties, zwangerschapscontroles etc. Er wordt aan water en sanitatie gewerkt en zijn aan de families keukensets verstrekt met o.a. potten, pannen, 1 hygiëne set, 2 emmers, 2 jerrycans, 2 muskietennetten en een kookset.
Het Rode Kruis coördineert nog steeds acht opvangkampen waar aan circa 40.000 mensen onderdak en voedsel geboden wordt. Er zijn 1.100 latrines en 430 douches gebouwd. Al vanaf augustus 2008 wordt er in Pakistan medische hulp verleend, zo'n  90.000 mensen zijn geholpen en aan 8.500 mensen in de kampen is psychosociale hulp geboden. Het Rode Kruis distribueert voedsel aan de gastgezinnen, zodat zij de vluchtelingen kunnen blijven opvangen. De voedselpakketten bestaan uit meel, rijst, olie, linzen, suiker, zout, thee, waspoeder en stukken zeep.
Voor een totaaloverzicht van de hulpverleningsactiviteiten van het Rode Kruis in Pakistan zie ook de websites van de IFRC <graag linken naar http://www.ifrc.org/> en ICRC <graag linken naar http://www.icrc.org/>.
 
De situatie in Pakistan-2.jpg

 
 
Wat voor moeilijkheden komen jullie in de hulpverlening tegen?
Vrouwen die normaal niet zichtbaar zijn, leven nu in tenten of een vreemde omgeving. Er is gebrek aan vrouwelijke artsen en verpleegkundigen. Van het aardbevingsgebied worden al sinds 3 maanden Rode Kruis-artsen 'uitgeleend'. Dit medisch team ziet 400 patiënten per dag en maakt enorm lange dagen. Mensen die buiten kampen wonen zijn zeer verspreid en kunnen moeilijk worden bereikt. Frustraties, vooral in de kampen, nemen toe en als hulpverlener wordt je op straat aangesproken met brieven in het Engels waarin mensen smeken om hulp omdat hun eigen geld en voedsel waarmee men is ontvlucht op is.
 
De situatie in Pakistan-3.jpg

 
 
Is er nog meer hulp nodig?
Er is nog geld nodig voor terugkeer pakketten en rehabilitatie, d.w.z. tijdelijke woningen
gemaakt van golfplaten die gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van hun vaste woning. En mensen moeten weer aan het werk geholpen worden zodat ze weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook hiervoor is nog financiële steun nodig.
Er moet nog veel psychologische hulp geboden worden. Men heeft huis en haard moeten ontvluchten, familieleden zijn vermist of gedood. En ze wonen nu al een hele tijd in tenten of bij vreemden. Dit heeft een grote psychologische impact op mensen.
En al snel staat de winter weer voor de deur en die is in Pakistan enorm streng. Huisvesting en gezondheidszorg zijn dan zeer noodzakelijk maar onzeker op dit moment vanwege de grote schade door het oorlogsgeweld.