Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nieuwsberichten 2009 Internationale Dag van de Rechten van het Kind
23 november 2009 |

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

20 november was de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het Rode Kruis grijpt deze dag aan om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen ten tijde van gewapend conflict.
 
20 november was de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het Rode Kruis grijpt deze dag aan om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen ten tijde van gewapend conflict.
 
Het humanitair oorlogsrecht (internationale regelgeving ten tijde van gewapende conflicten), bevat regels ter bescherming van burgers en specifiek voor kinderen in oorlogssituaties. Helaas blijkt dat dit in de praktijk niet altijd wordt nageleefd. 
 
Kinderen in conflictgebieden zijn buitengewoon kwetsbaar. Ze lopen het risico te worden gedood, gewond te raken, te moeten vluchten of van hun familie te worden gescheiden. Hun lijden wordt verergerd door gebrek aan voedsel, water, onderdak, medische hulp en onderwijs. Daarnaast zijn kinderen vaak  slachtoffer van geweld en (seksueel) misbruik. Bovendien vechten er ter wereld ongeveer 250.000 kinderen mee in gewapende conflicten als kindsoldaten, vaak hiertoe gedwongen.
 
Het beschermen van kinderen is daarom een prioriteit voor het Rode Kruis. Het zet zich bijvoorbeeld in op het gebied van familiehereniging, het aanbieden van adequate medische hulp (waaronder vaccinatieprogramma's), voedsel, water en onderdak, en het tegengaan van rekrutering van kindsoldaten door strijdende partijen. Tevens wijst het Rode Kruis strijdende partijen op hun verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht om kinderen te beschermen.
Ook in Nederland vraagt het Rode Kruis constant aandacht voor de situatie van kinderen in gewapende conflicten. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over het humanitair oorlogsrecht bij doelgroepen van jong tot oud en door de reizende tentoonstelling 'Kind onder Vuur!'.
 
Meer informatie over de boodschap en de werkzaamheden van het Rode Kruis met betrekking tot kinderen in gewapende conflicten kan worden gevonden op http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/children.
‚Äč