Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nieuwsberichten 2009 Rode Kruis helpt bij rampen
7 oktober 2009 |

Rode Kruis helpt bij rampen

De Filipijnen, Vietnam, Samoa enSumatra zijn de afgelopen tijd geteisterd door verschillende rampen. Het Rode Kruis helpt!

Sumatra: Hulp aan gewonden hoogste prioriteit

De westkust van het Indonesische eiland Sumatra is binnen 48 uur getroffen door twee zware aardbevingen. De schade is enorm. Het dodental is momenteel meer dan 700, maar dit aantal loopt waarschijnlijk op, omdat mogelijk nog duizenden mensen onder het puin bedolven liggen. Reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat wegen en telefoonlijnen vernield zijn en de elektriciteit is uitgevallen. Het Rode Kruis coördineert de hulpverlening via radiocontact.
 
"Er is enorm veel paniek onder de bevolking," zegt Bob Mc Kerrow van het Internationale Rode Kruis in Jakarta. "Er zijn enorm veel gewonden, we moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk eerste hulp bieden."
Het Rode Kruis heeft daarom direct 270 medewerkers en vrijwilligers naar het rampgebied gestuurd. De verzorging van gewonden heeft de hoogste prioriteit. Onder de vrijwilligers bevinden zich 45 artsen en waterspecialisten. Speciale teams evacueren mensen waar nodig. Een eerste zending hulpgoederen bestaande uit 400 tenten en 50 lijkzakken is al in het gebied aangekomen. Een zending met 5000 dekens, 2000 zeildoeken, twee mobiele keukens en overige hulpgoederen is onderweg.
 
In de stad Padang zijn mogelijk meer dan 5000 gebouwen ingestort, waaronder scholen, ziekenhuizen en hotels. Het zwaarst getroffen lijkt een gebied zo'n 25 tot 55 kilometer ten noordwesten van de stad. Veel huizen zijn hier door landverschuivingen van de kaart geveegd. "Vanuit de lucht is het alsof er een enorme schokgolf langs is gekomen die huizen, scholen en moskeeën met de grond gelijk heeft gemaakt. Op sommige heuvels zie je niets dan vernieling, het ziet eruit alsof hele dorpen door landverschuivingen zijn verzwolgen."

Samoa

Na een zeebeving van 8,3 op de schaal van Richter en de daaropvolgende tsunami die Samoa, Amerikaans-Samoa en Tonga trof, is het Rode Kruis direct in actie gekomen. Met 135 vrijwilligers waarschuwde het Rode Kruis in Samoa de lokale bevolking in de kustplaatsen en vonden evacuaties plaats in en rondom de hoofdstad Apia. Ook werden drie tijdelijke opvangcentra geopend. Lokale autoriteiten spreken van 79 doden en vooralsnog zouden zo'n zestig dorpen en tussen de 10.000 en 15.000 mensen getroffen zijn door deze ramp. De vrijwilligers van het Rode Kruis delen schoon water uit aan de getroffenen, eerste hulp materialen en tentzeil om onder te schuilen.  
In Tonga melden de eerste berichten dat de Niuas eilanden en diverse dorpen zijn overstroomd. Voorlopige cijfers spreken van zeven doden en drie vermisten. Ook hier heeft het Rode Kruis zijn lokale vrijwilligers op de been gebracht om hulp te bieden en te inventariseren waar de meest dringende hulpbehoeften liggen.

Vietnam

Ondanks de waarschuwingssystemen en de evacuatie van 170.000 burgers met de ondersteuning van lokale Rode Kruis vrijwilligers staat het dodenaantal in Vietnam momenteel op 38 doden, 10 vermisten en 81 gewonden als gevolg van zware regenval en tyfoon Ketsana. Het aantal getroffenen wordt geschat op drie miljoen. Sommige provincies zijn geteisterd door de ernstigste overstromingen in 45 jaar (Quang Nam, Quang Ngai en Kon Tum) en rijst- en groenteplantages zijn ernstig beschadigd. Het Rode Kruis helpt met onderdak en deelt 'instant noodles', gedroogd voedsel en schoon drinkwater uit aan de slachtoffers.

Filipijnen

Op de Filipijnen staat het aantal doden volgens de officiële cijfers na tyfoon Ketsana momenteel op 246 met 38 vermisten en vijf gewonden. Zo'n twee miljoen mensen zijn getroffen. Bijna 570.000 mensen hebben hun huizen moeten ontvluchten, waarvan 300.000 mensen onderdak hebben gevonden in de opvangcentra.
Sinds 26 september hebben duizenden vrijwilligers van het Rode Kruis met speciale opsporings- en reddingsteams honderden mensen van de daken van hun huizen en auto's in veiligheid gebracht. Ook zijn artsen en ambulances ingezet en is eerste hulp en psychosociale ondersteuning geboden aan getraumatiseerde slachtoffers. Er is grote behoefte aan onderdak, voedsel, water, keukensets en bouwmaterialen om huizen weer op te bouwen.