Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nieuwsberichten 2009 Toelichting verhoging bijdrage donateurs en leden
29 december 2009 |

Toelichting verhoging bijdrage donateurs en leden

Het Rode Kruis heeft haar trouwe leden en donateurs via een automatisch incasso in een brief gevraagd of ze bezwaar hebben tegen een verhoging van 1 euro per maand. Graag legt de directeur Cees Breederveld uit waarom het Rode Kruis deze brief heeft verstuurd.
 
Het Rode Kruis heeft haar trouwe leden en donateurs die bijdragen aan onze hulpverlening via een automatisch incasso op 29 december in een brief gevraagd of ze bezwaar hebben tegen een verhoging van 1 euro per maand. Graag leg ik uit waarom het Rode Kruis deze brief heeft verstuurd.
 
Laat ik voorop stellen dat donateurs en leden vrij zijn om te geven wat ze willen. Elk bedrag is van harte welkom en een vrijwilliger kan zonder een financiële bijdrage nog altijd lid worden van het Rode Kruis. Want een vrijwillige investering van tijd en energie voor onze hulpvragers is voor het Rode Kruis minstens net zo waardevol als een financiële bijdrage. Desalniettemin staat het Rode Kruis in 2010 ook voor een aantal grote uitdagingen. Het aantal slachtoffers van natuurgeweld neemt ieder jaar toe door de gevolgen van klimaatverandering. Meer overstromingen, meer droogtes, meer hittegolven en heftigere orkanen treffen juist de meest kwetsbare mensen. Daarnaast zijn door inflatie de hulpgoederen de afgelopen jaren fors duurder geworden en zijn er nog heel veel mensen in Nederland die onze hulp nodig hebben.
 
Ondanks de inflatie van de afgelopen jaren, heeft het Rode Kruis tot nu toe nog nooit de bijdrage van haar leden en donateurs verhoogd. Tegelijkertijd willen we niemand in de kou laten staan en de mensen helpen die het het hardst nodig hebben. Daar hebben we meer geld voor nodig en om deze reden doen we een beroep op onze trouwe leden en donateurs.
 
Het doen van een dergelijk beroep op onze trouwe achterban gaat niet over één nacht ijs. Het is een moeilijke beslissing geweest. We hebben deze brief daarom al eerder aan een kleine groep leden en donateurs gestuurd om na te gaan of er draagvlak was voor dit verzoek. Een meerderheid van deze leden en donateurs gaf aan begrip te hebben voor de brief en het doel van de verhoging, namelijk dat het Rode Kruis ook in 2010 wereldwijd de hulp kan blijven bieden die zo hard nodig is.
 
Het kan natuurlijk zijn, dat u uw bijdrage aan de hulpverlening van het Rode Kruis niet kan of niet wil verhogen. Natuurlijk respecteren we dat. We hebben daarom bij de brief van 29 december een antwoordkaart toegevoegd die u met de bijbehorende retourenvelop met antwoordnummer gratis kunt terugsturen. Daarnaast kunt u het telefoonnummer 0800-0240251 bellen dat in de brief staat vermeld.
 
Op 16 januari zullen wij nogmaals een brief versturen aan de mensen van wie wij nog geen reactie hebben ontvangen. Ook hierin zal men gevraagd worden bij bezwaar tegen deze verhoging, ons dit telefonisch of per gratis bijgesloten antwoordkaart te laten weten. Mensen hebben zodoende een maand de tijd om te laten weten dat ze het niet met de verhoging eens zijn. Mocht er ongewild toch een automatisch incasso eind januari worden afgeschreven, dan wordt het teveel geïnde geld direct teruggestort en verlagen we het incassobedrag weer naar het oude bedrag.
 
Ik hoop dat ik met deze toelichting meer helderheid heb kunnen geven over de achterliggende reden van de brief en de verhoging van de bijdrage aan de hulpverlening van het Rode Kruis. Gezien de uitdagingen waar het Rode Kruis voor staat vertrouw ik op uw begrip.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Cees Breederveld
Algemeen Directeur
Het Nederlandse Rode Kruis