Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Nieuwsberichten 2009 Vijf jaar na tsunami : Rode Kruis roept op tot rampenvoorbereiding
24 december 2009 |

Vijf jaar na tsunami : Rode Kruis roept op tot rampenvoorbereiding

Vijf jaar geleden, op 26 december 2004, veroorzaakte een enorme aardbeving voor de kust van Sumatra een tsunami die voort raasde over de Grote Oceaan. Wereldwijd zagen miljoenen mensen in de daarop volgende dagen met afschuw op de televisie de beelden van de gevolgen.
 
Vijf jaar geleden, op 26 december 2004, veroorzaakte een enorme aardbeving voor de kust van Sumatra een tsunami die voort raasde over de Grote Oceaan. Wereldwijd zagen miljoenen mensen in de daarop volgende dagen met afschuw op de televisie de beelden van de gevolgen. Beelden van de grootste natuurramp in de geschiedenis, voor zover wij ons die herinneren. Bijna 230.000 mensen in 14 landen verloren het leven.
 
Na deze natuurramp ontving het Rode Kruis ongelooflijk veel donaties. In de afgelopen vijf jaar heeft het Rode Kruis de giften van het publiek gebruikt voor herstelprogramma's, waarmee bijna vijf miljoen mensen in de vier zwaarst getroffen landen, Indonesië, Sri Lanka, Thailand en de Malediven, werden gesteund. In Indonesië, Sri Lanka, de Malediven, Thailand en India werd de bouw van meer dan 50.000 nieuwe woningen en infrastructuur in gemeenschappen gefinancierd. 'Uit de tragedie die de tsunami veroorzaakte, ontstond een unieke kans. De kans om veiligere en sterkere gemeenschappen op te bouwen,' aldus Al Panico, hoofd van de afdeling van het Rode Kruis die zich bezighoudt met de gevolgen van de tsunami. 'Huizen, ziekenhuizen en scholen zijn opnieuw opgebouwd. Maar daarmee is het herstelproces nog niet ten einde. Er is geen excuus om niets meer te doen om deze gemeenschappen te beschermen tegen toekomstige rampen.'
 
Vijf jaar na tsunami.jpg

In alle door de tsunami getroffen landen zijn de inspanningen vooral gericht op  het verminderen van de gevolgen van rampen. Het geld dat na de tsunami bijeen werd gebracht, heeft geleid tot sterkere gemeenschappen, die door nieuw bewustzijn, vaardigheden en infrastructuur, beter opgewassen zijn tegen natuurrampen. Deze gemeenschappen zijn nu sterker, veiliger en beter voorbereid.
 
In 500 dorpen in Atjeh, en ook in de risicogebieden in Sri Lanka, lopen - via de gemeenschappen - projecten om rampenvoorbereiding tot stand te brengen. Op dorpsniveau zijn er teams van vrijwilligers samengesteld die het initiatief nemen om de gevaren die hun gemeenschappen bedreigen, in kaart te brengen. Daarnaast leren zij eerste hulp te geven in noodsituaties, en maken de dorpsbewoners bewust van de gevaren. Hiertoe worden bijvoorbeeld evacuatie-oefeneningen uitgevoerd, waar jong en oud aan meedoen.
 
In Sri Lanka hebben 400.000 inwoners baat bij een eenvoudig systeem dat in een vroeg stadium waarschuwingen afgeeft. Dit systeem functioneert dankzij meer dan 1000 vrijwilligers. Zij verspreiden waarschuwingen en helpen om mensen in veiligheid te brengen tijdens rampen. In samenwerking met het overheidscentrum voor rampenmanagement en de OCHA, de afdeling voor coördinatie van humanitaire hulp bij rampen van de Verenigde Naties, zijn er driedimensionale digitale evacuatieplattegronden ontwikkeld voor alle gemeenschappen die bij dit project zijn betrokken. In Atjeh heeft het Indonesische Rode Kruis een netwerk voor HF en VHF radiocommunicatie aangelegd, waardoor het hoofdkantoor in Jakarta in verbinding staat met de plaatselijke kantoren. Dankzij dit netwerk kon het Rode Kruis eerder dit jaar, na de aardbeving die Padang trof op 30 september, cruciaal contact onderhouden met haar noodteams.
 
Maar de aanwezigheid van dergelijke systemen alleen, is onvoldoende. Hoewel mensen hierdoor worden geïnformeerd over een ramp, kan echte rampenvoorbereiding alleen worden bereikt door te werken en bouwen aan de kennis en vaardigheden van de mensen die leven in gemeenschappen die risico's lopen. Dit is waar de kracht van het Rode Kruis ligt. Onze vrijwilligers, wereldwijd 17 miljoen, komen vanuit de gemeenschappen en zijn voor, tijdens en na rampen, aanwezig in hun gemeenschap.
 
'Het verkleinen van risico's is de verantwoordelijkheid van iedereen,' aldus Bekele Gelete, de voorzitter van het Internationale Rode Kruis. 'De tsunami heeft ervoor gezorgd dat we veel dichter bij ons doel zijn gekomen, maar het redden van levens in de toekomst, betekent nu samenwerken en handelen.'
Het Rode Kruis doet een oproep aan de regeringen van de landen rondom de Grote Oceaan, de donateurs, de media en het publiek wereldwijd, om samen te werken en preventieve maatregelen, zoals de systemen die in een vroeg stadium waarschuwen, te ondersteunen en bevorderen. Dankzij deze systemen zijn de gemeenschappen aangepast aan en voorbereid op de toenemende bedreigingen die voortkomen uit de weersomstandigheden en de seismologische situatie in deze regio.
 
Effectief reageren na rampen zal altijd van essentieel belang blijven, maar niets is effectiever dan mensen evacueren voordat zich een ramp voltrekt. Dit is onze morele verplichting tegenover diegenen die het leven verloren tijdens de tsunami vijf jaar geleden.
Laat dit de belangrijkste les van de tsunami zijn: kom tijdig in actie en red levens.