Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis en Oranje Kruis richten onafhankelijke Eerste Hulp Raad op
12 mei 2010 |

Rode Kruis en Oranje Kruis richten onafhankelijke Eerste Hulp Raad op

Deze Raad moet dé autoriteit worden voor de bevordering van de kwaliteit van de Eerste Hulp in Nederland. Zij zal dit doen door het vaststellen van eerste hulprichtlijnen en het uitgeven van een keurmerk voor opleidingen, leermiddelen en certificaten.

 
Het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis richten samen een onafhankelijke landelijke Eerste Hulp Raad op. Deze Raad moet dé autoriteit worden voor de bevordering van de kwaliteit van de Eerste Hulp in Nederland. Zij zal dit doen door het vaststellen van eerste hulprichtlijnen en het uitgeven van een keurmerk voor opleidingen, leermiddelen en certificaten. Eind 2010 zal de Eerste Hulp Raad zijn werkzaamheden starten.
 
De kwaliteit van breed toegankelijke Eerste Hulp staat onder druk, zo constateren het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis. Directeur Boi Jongejan van Het Oranje Kruis: "In Nederland zijn momenteel zo'n 5000 aanbieders van Eerste Hulp-onderwijs en -certificaten. Hierdoor is het steeds moeilijker voor het publiek en voor de overheid na te gaan of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen die men zou mogen verwachten. De Raad wil door middel van het opzetten en afgeven van een kwaliteitskeurmerk duidelijk maken welke certificaten, leermiddelen en opleidingen aan de criteria van de Eerste Hulp Raad voldoen".
 
Kwaliteitskeurmerk
Het Nederlandse Rode Kruis en het Oranje Kruis dragen met de oprichting van de Eerste Hulp Raad bij aan de algehele bevordering van de kwaliteit van de eerstehulpverlening in Nederland. De Raad, waarin onafhankelijke medische deskundigen zullen plaatsnemen, richt zich op het opstellen van de richtlijnen en het daaraan gelieerde keurmerk. De Nederlandse Eerste Hulp richtlijn zal die Eerste Hulp handelingen en technieken bevatten waarvan op wetenschappelijke basis is vastgesteld dat zij het beste bijdragen aan de hulp van het slachtoffer. De internationale richtlijnen, vertaald naar de Nederlandse context, vormen hierbij het uitgangspunt.
 
Belang van eerstehulpverlening
Het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis hebben een uitgebreide en lange geschiedenis als het gaat om eerstehulpverlening en Eerste Hulp-onderwijs. Beide organisaties maken zich hard voor een brede verspreiding van de kennis van eerstehulpverlening.
 
"Hoe meer burgers weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval of acute ziekte, hoe meer levens gered kunnen worden. Wij zien het dan ook als onze taak om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de Eerste Hulp-cursussen in de toekomst gewaarborgd is. Deze overtuiging ligt ten grondslag aan de oprichting van de Eerste Hulp Raad", aldus Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.
 
Over het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood en is wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van eerstehulpverlening en Eerste Hulp-onderwijs. Door de inspanningen van het Rode Kruis worden wereldwijd jaarlijks tienduizenden levens gered. Het Rode Kruis richt zich op het verspreiden van kennis en kunde op het gebied van Eerste Hulp. Door op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis en vaardigheden over Eerste Hulp aan te bieden, hoopt het Nederlandse Rode Kruis het aantal mensen, die Eerste Hulp kunnen verlenen, te vergroten.
 
Over Het Oranje Kruis
De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis" werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun instructeurs door een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen; dat gebeurt door ruim 1200 EHBO-verenigingen en zo'n 250 opleidingsinstituten. Momenteel zijn er ongeveer 260.000 mensen in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.