Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis geeft eerste hulp training aan Taliban
28 mei 2010 |

Rode Kruis geeft eerste hulp training aan Taliban

Afgelopen week is in de media aandacht geweest voor het feit dat het Internationale Rode Kruis Eerste Hulp training en -materialen heeft gegeven aan 70 Taliban strijders in Afghanistan. Het Rode Kruis geeft hierop graag een toelichting.

 
Het gewapende conflict in Afghanistan eist een zware tol op de gezondheidszorg in het hele land. Plaatsen waar nog medische voorzieningen beschikbaar zijn, zijn vaak lastig te bereiken. Gevechten, mijnen en wegblokkades belemmeren veel mensen de weg naar het ziekenhuis, waardoor medische zorg in veel conflictgebieden in Afghanistan niet voor handen is. Reden voor het Rode kruis om de mensen die direct betrokken zijn bij de strijd basis Eerste Hulp vaardigheden bij te brengen. Om zo, zelfs met de meest elementaire Eerste Hulp, levens te kunnen redden. In april 2010 gaf het Rode Kruis daarom Eerste Hulp trainingen- en materialen aan Afghaanse burgers, taxi-chauffeurs betrokken bij het transport van gewonden, 100 soldaten van het Afghaanse leger en 70 Taliban strijders in conflictgebieden in Afghanistan.
 
Het Internationale Rode Kruis heeft een mandaat om in conflictsituaties hulp en bescherming aan slachtoffers te bieden, als neutrale, onpartijdige humanitaire organisatie. Dit betekent dat het Rode Kruis hulp biedt aan mensen in nood. Zonder partij te kiezen in een conflict. En zonder onderscheid te maken in geloof of politieke overtuiging. Dit is de kern van het werk van het Rode Kruis. Daarnaast ligt besloten in de regels van het Humanitair Oorlogsrecht en de Verdragen van Geneve dat gewonden en zieken op het slagveld recht hebben op medische hulp. Burgers, Afghaanse soldaten en dus ook Talibanstrijders. Juist deze uitgangspunten van humaniteit, neutraliteit en onpartijdigheid maken mogelijk dat het Rode Kruis hulp kan bieden in conflictgebieden en bijvoorbeeld als intermediair kan optreden bij de vrijlating van gegijzelden of een tijdelijk staakt het vuren kan bepleiten om zieken en gewonden te evacueren.
‚Äč