Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis helpt duizenden slachtoffers van seksueel geweld dankzij opbrengst 3FM Serious Request 2014
1 november 2015 |

Rode Kruis helpt duizenden slachtoffers van seksueel geweld dankzij opbrengst 3FM Serious Request 2014

​#SR2014 - Het Rode Kruis heeft dit jaar dankzij 3FM Serious Request 2014 duizenden vrouwen en meisjes, die te maken kregen met seksueel geweld in conflictgebieden, kunnen helpen. Zojuist presenteerde 3FM dj Giel Beelen de eerste resultaten van de hulpverlening die dankzij Serious Request 2014 mogelijk werd.

2014 3FM SR Colombia -0588.jpg  Dankzij de enorme opbrengst van de actie kunnen de komende jaren veel slachtoffers van seksueel geweld worden geholpen.  (Foto: Ben Houdijk)

Op 2 november presenteren we de eerste fase van de verantwoording van de besteding van het ingezamelde geld dat met 3FM Serious Request 2014 is opgehaald. Dit jaar hebben we in Colombia, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan getroffen vrouwen en meisjes geholpen met de opvang, de medische zorg en het opbouwen van hun toekomst. 

Hands off our girls

In december 2014 voerde 3FM  Serious Request actie vanuit het Glazen Huis in Haarlem om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor meisjes en vrouwen getroffen door seksueel geweld in conflictgebieden Een stille ramp die miljoenen slachtoffers treft en beschadigt. In totaal is ruim 12 miljoen euro beschikbaar om cruciale hulp te bieden aan meisjes en vrouwen.
 

Besteding

Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2014 konden we in het eerste jaar in 3 landen al duizenden vrouwen en meisjes helpen:
We hebben in 3 landen hulp verleend: Colombia, Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan.
• In de DRC en Colombia kregen 1.302 meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld een psychosociale/psychologische behandeling.
• Ook organiseerden we in de DRC 1.873 vervolgsessies om te beoordelen hoe het met de meisjes en vrouwen gaat.
• In de DRC hebben we 2 luisterhuizen gebouwd, 1 luisterhuis hersteld en ondersteunden we 23 huizen met onder andere materialen en personeel. Hier kunnen slachtoffers terecht voor psychosociale/ psychologische hulp. Ook is er ruimte voor tijdelijke opvang en overnachting als de terugtocht te lang is.
• In Zuid-Soedan hebben we 1 medische instelling hersteld.
• In de DRC zijn 851 meisjes en vrouwen doorverwezen naar een gezondheidsinstelling om daar een medische behandeling te ondergaan.
• In alle drie de landen hielpen we honderdduizenden vrouwen en kinderen met voedsel, huishoudspullen, water en zaden, gereedschap.
• In de DRC hebben 44 vrouwen een bijdrage ontvangen voor levensonderhoud, en76 slachtoffers hebben financiële steun ontvangen waarmee zij zelf een onderneming kunnen starten.
• In de DRC en Colombia bereikten we 92.883 mensen met bewustwording- en informatiecampagnes om zo het taboe te doorbreken en de slachtoffers meer kans te bieden om terug te keren in hun gemeenschap.

Dankzij de enorme opbrengst van de actie kunnen de komende jaren veel slachtoffers van seksueel geweld worden geholpen. Voor de besteding van het volledige ingezamelde bedrag en de daadwerkelijk gerealiseerde hulp door 3FM Serious Request 2014, doet het Rode Kruis binnen 3 jaar complete verantwoording.
De hulpverlening om babysterfte (3FM Serious Request 2012) en kindersterfte door diarree (3FM Serious Request 2013) terug te dringen zijn ook nog in volle gang.  De verantwoording van 3FM Serious Request, maar ook die van voorgaande jaren, zijn te vinden op www.rodekruis.nl/trackyourmoney