Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis Jaarverslag 2014: een jaar vol brandhaarden
13 juni 2015 |

Rode Kruis Jaarverslag 2014: een jaar vol brandhaarden

2014 is voor het Rode Kruis het jaar van de hulp in de vele brandhaarden wereldwijd, maar ook het jaar van de strijd tegen ebola in West-Afrika en de inzet bij verschillende grote incidenten in Nederland. Dat blijkt uit het Rode Kruis Jaarverslag 2014 dat op zaterdag 13 juni 2015 wordt gepubliceerd.

​Het is niet vaak voorgekomen dat er in een jaar zo'n groot beroep werd gedaan op de noodhulp van het Rode Kruis. Voor het eerst opende de noodhulporganisatie één gironummer voor hulp in al die brandhaarden tegelijk: Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Irak. Nederland steunde het werk van het Rode Kruis in deze conflictgebieden ruimhartig, met in totaal € 3.000.000. Het Rode Kruis zette zich bovendien in om de ebola-uitbraak  in West-Afrika zo snel mogelijk in te dammen. Met het organiseren van veilige begrafenissen, de ontsmetting van huizen en het in kaart brengen van de contacten van ebola-patiënten bijvoorbeeld.

 

Hulp in Nederland

Ook in Nederland kwam het Rode Kruis enkele tientallen malen in actie, onder meer bij grote branden in Rotterdam, Diemen en Venlo. Bij het monstertruckdrama in Haaksbergen was het Rode Kruis aanwezig. Bij grote bijeenkomsten, zoals de Nuclear Security Summit en de herdenkingsdienst voor MH17 stonden Rode Kruis hulpverleners paraat. En de EHBO-app van het Rode Kruis is inmiddels 1,4 miljoen keer gedownload.

 

Bijgestelde prognose voor 3FM Serious Request

Een van de constateringen in het jaarverslag over 2014 is dat de gecommuniceerde eindstand van 3FM Serious Request 2014, € 12.380.438, naar verwachting niet volledig zal worden gehaald. Daarom is die verwachte eindstand in het jaarverslag 2014 bijgesteld naar € 12.000.000. Dat is zo'n 3% verschil met het bedrag dat op 24 december 2014 is gecommuniceerd als (geprognotiseerde) eindstand. Het Rode Kruis gaat er niettemin voor zorgen dat het bedrag zo goed mogelijk beschikbaar komt voor de hulpverlening aan de slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden. De noodhulporganisatie zal het tot nu toe opgehaalde bedrag (bijna € 12.000.000) aanvullen met € 380.000 uit reserves voor internationale hulp.

"We willen de hulpverlening vanuit 3FM Serious Request voor het gecommuniceerde en gecommitteerde bedrag zoveel mogelijk garanderen", motiveert Gijs de Vries, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. "Dat is onze verantwoordelijkheid richting de meisjes en vrouwen die we willen helpen. En onze verantwoordelijkheid naar het Nederlandse publiek."  

De definitieve opbrengst van 3FM Serious Request 2014 zal, net als in andere jaren, dit najaar tijdens de terugkoppeling over 2014 worden bekendgemaakt. Elke editie namelijk blijft er tot na de zomer geld binnenkomen voor 3FM Serious Request. "3FM en het Rode Kruis hopen tegelijkertijd natuurlijk dat toegezegde bedragen alsnog binnenkomen op giro 661", aldus De Vries.

 

Hoe werkt dat, die eindstand?

Jaarlijks, direct na de actieweek in het Glazen Huis, op 24 december maakt het Rode Kruis een gefundeerde prognose van de eindstand beken. Dit is noodzakelijk omdat een deel van de opbrengst op Kerstavond nog niet gestort is of kan worden gezien op de bankrekening van het Rode Kruis. In het totaalbedrag worden de bedragen meegenomen die mensen verwachten op te halen met hun actie en die zijn opgegeven op de website. Tijdens het vaststellen van de eindstand worden fictieve acties of onrealistische bedragen er zoveel mogelijk uitgefilterd. Ook wordt een inschatting gemaakt van de giften die in de maanden na 24 december nog zullen binnenkomen. Die inschatting gebeurt op basis van de ervaringen van afgelopen jaren.

 

Voorzichtiger calculeren

"Doorgaans ervoeren we dat we de eindstand naar boven konden bijstellen of vrijwel precies uitkwamen op het bedrag van 24 december", aldus de Vries.  "Dit is nu naar onze verwachting niet het geval en de reden waarom we onze prognose in het jaarverslag 2014 bijstellen naar €12.000.000. En dit is - en blijft - natuurlijk een fantastisch bedrag dat het Nederlands publiek heeft bijeengebracht. Laten we dat niet vergeten! 3FM Serious Request is geen wedstrijd. Wel zal de ervaring van de inzameling in2014 ervoor zorgen dat we de prognose van het eindbedrag dit jaar nog voorzichtiger zullen calculeren."​

Lees het Rode Kruis Jaarverslag 2014 of de beknopte versie