Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis lanceert Refugee Buddy App
8 december 2015 |

Rode Kruis lanceert Refugee Buddy App

​#Vluchtelingen – De Refugee Buddy App van het Rode Kruis is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Google Play Store. Dit hulpmiddel voorziet vluchtelingen in Nederland van informatie en relevant nieuws. Het Rode Kruis zal de app onder de aandacht brengen van vluchtelingen in opvanglocaties.

See below for English version


RBA.jpg  Het Rode Kruis wijst vluchtelingen de weg in Nederland met praktische tips. (Foto: Rode Kruis)  
 
In welke stad ben ik? Waar is de dichtstbijzijnde apotheek? Wanneer gaat de trein naar Amsterdam? Zo maar een greep uit vragen waar de Refugee Buddy App van het Rode Kruis antwoord op geeft. De app is vanaf vandaag gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans en Tigrinya (een taal die voornamelijk in Eritrea wordt gesproken).

Steun en toeverlaat

Van de grote groep vluchtelingen die Nederland dit jaar heeft bereikt, heeft naar schatting 90 procent een smartphone. Voor velen is die telefoon tijdens de tocht en bij aankomst in het land waar ze verblijven hun steun en toeverlaat. Ze onderhouden bijvoorbeeld contacten met verwanten elders via Facebook en WhatsApp. Met de Refugee Buddy App wil het Rode Kruis aansluiten bij de behoeften van deze groep mensen.

Vluchtelingen helpen mee

Het Rode Kruis heeft de app ontwikkeld samen met een aantal vluchtelingen, COA en Vluchtelingenwerk Nederland. De vluchtelingen zullen betrokken blijven bij de doorontwikkeling van de app en hem blijven vullen met nieuws over de vluchtelingenproblematiek. Inmiddels heeft de app ook belangstelling getrokken van buitenlandse Rode Kruis-verenigingen.

Bekijk de video over de app:

 

 

Bekendheid op opvanglocaties

Om bekendheid te geven aan de app zullen vrijwilligers van het Rode Kruis posters ophangen en flyers uitdelen in verschillende opvang-locaties. Daarnaast vertellen de vrijwilligers de vluchtelingen persoonlijk over het nieuwe hulpmiddel.

Wil jij vluchtelingen helpen?

De Refugee Buddy App is een aanvulling op de noodhulpactiviteiten van het Rode Kruis aan vluchtelingen in Nederland. Door het hele land zijn vrijwilligers actief in noodopvanglocaties en in Welkom Winkels. Wil jij ook helpen? Kijk dan op hulpvoorvluchtelingen.nl.

Download hier de poster van de Refugee Buddy App

60 miljoen mensen op de vlucht. Laat ze niet in de kou staan.

Syrië, de Centraal Afrikaanse Republiek, Jemen… de vluchtelingenstroom blijft toenemen. En de winter is in aantocht. Het Rode Kruis staat voor een enorme opgave. Hulpverleners draaien overuren en staan voor onmogelijke keuzes: wie helpen we wel en wie niet? Moeten we misschien halve voedselpakketten uitdelen? Het zijn keuzes die het Rode Kruis niet wil maken. Laat ons niet kiezen. Geef op giro 6868, IBAN-nummer NL83 INGB 0000 0068 68 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.


Red Cross launches Refugee Buddy App

The Refugee Buddy App is now available in the Google Play Store. This tool informs   refugees  about practical Dutch issues and keeps them updated on the latest relevant news items.  The Red Cross will promote the app in the refugee centres.

What is the name of this city? Where is the nearest drugstore? What time leaves the train to Amsterdam? Just a few examples of questions that the Refugee Buddy App of the Red Cross will response to. Today this free  app is available in the Google Play Store in English, Arabic, French and Tigrinya (a language spoken primarily in Eritrea).

Helps with practical issues

An estimated 90 percent of the large group of refugees that reaches the Netherlands this year, has a smartphone. Their phone is very important to them. For example, Facebook and Whatsapp allows them to contact relatives around the world. With the Refugee Buddy App, the Red Cross helps this group of people with practical issues to find their way around in the Netherlands.

Refugees are involved

The Red Cross has developed the app in cooperation with a number of refugees, COA and Refugee Netherlands. The refugees will remain involved in the development of the app and keep it up-to-date with news about the refugee issue. Meanwhile, Red Cross societies  abroad are also interested in the app.

Promoting at refugee centres

Through posters and flyers  Red Cross volunteers promote the app in different refugee centers. In addition, volunteers tell the refugees personally about the new tool.