Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis mag lidmaatschap afdelingen Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer en district Duin Meer Zand opzeggen
21 juli 2010 |

Rode Kruis mag lidmaatschap afdelingen Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer en district Duin Meer Zand opzeggen

Dinsdag 13 juli oordeelde de onafhankelijke geschillencommissie van het Nederlandse Rode Kruis dat de opzegging van het lidmaatschap van de afdelingen Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer en het district Duin Meer Zand, per 2 juli 2010 rechtmatig is. Het Nederlandse Rode Kruis geeft echter nog geen uitvoering aan de opzegging totdat de rechter in de nog lopende bodemprocedure uitspraak heeft gedaan.

Eén vereniging

In 2009 hebben 356 van de 360 afdelingen en districten, met als sluitstuk ook het Nederlandse Rode Kruis zelf in december, in hun ledenvergaderingen het besluit genomen om op te gaan in één landelijke vrijwilligersvereniging, om zo in de toekomst nog slagvaardiger hulp te kunnen bieden. Dit heeft op 1 januari 2010 geresulteerd in één Nederlandse Rode Kruis-vereniging. De drie afdelingen (en het district dat uit twee van deze afdelingen bestaat), hebben herhaaldelijk als enige laten weten niet mee te gaan in deze integratie. Het Nederlandse Rode Kruis heeft daarom moeten besluiten het lidmaatschap van deze afdelingen op te zeggen, omdat de nieuwe statuten van de vereniging het niet toestaan dat afdelingen lid zijn. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van het Nederlandse Rode Kruis.
 
Informatienummer
 
De landelijke vereniging betreurt de gang van zaken in de betrokken gemeentes. Het Rode Kruis zal de hulpverlening in de regio onverminderd garanderen. Leden, vrijwilligers en donateurs die vragen hebben kunnen contact opnemen met het verenigingskantoor, op telefoonnummer 070-4455678 of per e-mail service@redcross.nl. Ieders inzet en betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.
 
Gebruik van het Rode Kruis-embleem
 
Het Rode Kruis-embleem en de naam van het Nederlandse Rode Kruis zijn beschermd op grond van internationale verdragen en de Nederlandse strafwetgeving. Het gebruik ervan is in Nederland voorbehouden aan één landelijk werkende vrijwilligersvereniging.
 
Het doel van de strikte nationale en internationale regelgeving is de garantie dat er per land maar één Rode Kruis-vereniging is die het embleem van het Rode Kruis mag voeren, zodat het door iedereen wordt herkend en gerespecteerd als neutraal symbool van bescherming van hulpbehoevenden en hulpverleners, in oorlogs- en vredestijd. De Rode Kruis-organisatie is synoniem voor eenheid, algemeenheid, vrijwilligheid, menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.