Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws VN gaat onderhandelen over verbod op kernwapens
23 december 2016 |

VN gaat onderhandelen over verbod op kernwapens

In september van 2016 vertelde Rode Kruis-directeur Gijs de Vries in onderstaand opiniestuk hoe belangrijk het is dat er een verbod op kernwapens komt. Een paar maanden later, tijdens een Algemene Vergadering op 23 december, hebben de Verenigde Naties definitief besloten om in 2017 hierover onderhandelingen te starten. Het Rode Kruis ziet dit als een historische vooruitgang om het meest verwoestende wapen ter wereld te verbieden en elimineren. 

nuclear-bomb.jpg 

Al sinds 1945 roept het Rode Kruis wereldwijd op tot een verbod op kernwapens

Met overweldigende meerderheid van 123 stemmen werd het voorstel om te gaan onderhandelen aangenomen. Nederland onthield zich als enige lidstaat van de NAVO van stemmen. Het Rode Kruis spreekt hierover verbazing uit, omdat minister Koenders tijdens een kamerdebat in april toezegde zich actief in zetten voor onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens.  

 
Lees hieronder nog eens het ingezonden stuk van directeur Gijs de Vries.​


K
ernwapenvrije wereld dichterbij dan ooit
​Nederland moet vóór onderhandelingen stemmen over een wereldwijd kernwapenverbod. In oktober stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het al dan niet houden van een onderhandelingsconferentie in 2017. Doel van zo'n conferentie is "om te onderhandelen over een juridisch bindend instrument om kernwapens te verbieden, dat zal leiden tot hun totale eliminatie". Vandaag op de Internationale Dag van de totale vernietiging van kernwapens lijkt een kernwapenvrije wereld dichterbij dan ooit.​

​Tijdens de stemming neemt Nederland neemt een cruciale rol in. Eerder onthield Nederland zich van stemming samen met twaalf andere landen. De meerderheid in de VN-werkgroep stemde toen voor onderhandelingen. In oktober moet er opnieuw worden gestemd. Het Rode Kruis vindt dat Nederland een voortrekkersrol op zich moet nemen, nu de kans op een meerderheid voor een onderhandelingsconferentie over kernwapens zo dichtbij lijkt.

Ongeluk niet ondenkbaar ​
De bereidheid tot onderhandelen over een kernwapenverbod is een grote stap in een tijd, waarin het risico dat kernwapens worden gebruikt groter is geworden en kernwapenarsenalen eerder worden gemoderniseerd dan verminderd. Op basis van onderzoek van de organisatie 'Global Zero' stelt de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, William Perry, dat het risico van een nucleaire ramp nu groter is dan tijdens de Koude Oorlog. Meer dan tweeduizend wapens staan op scherp en kunnen binnen enkele minuten ingezet worden. Een ongeluk met een activeringssysteem is niet ondenkbaar.

Het Rode Kruis vindt dat kernwapens verboden moeten worden, en hoopt dat onderhandelingen voor een verbod op deze vreselijke wapens doorgang zullen vinden. Al sinds 1945 roept het Rode Kruis wereldwijd op tot een verbod op kernwapens vanwege de catastrofale humanitaire gevolgen. Kernwapens veroorzaken onmenselijk lijden door hitte, schokgolven en straling. Ze maken het onmogelijk om direct en adequaat humanitaire hulp te bieden. Dit komt niet alleen door de straling, maar ook door de beschadiging of het plotselinge wegvallen van wegen, ziekenhuizen en medische voorzieningen. Dit terwijl juist een overweldigend aantal slachtoffers acuut en langdurig behandeling nodig heeft. 


2,5 miljoe
n overlevenden
Er is geen ander wapen ter wereld dat ook toekomstige generaties beïnvloedt; kernwapens doen dit wel. Zo heeft het Japanse Rode Kruis in haar ziekenhuizen in Hiroshima (sinds 1959) en Nagasaki (sinds 1969) al meer dan 2,5 miljoen overlevenden medische zorg geboden. Ook nu behandelt het ziekenhuis nog altijd overlevenden.

De humanitaire gevolgen van kernwapens vormen dus het 'waarom' van de oproep van het Rode Kruis. Het spreekt zich niet uit over hoe een kernwapenverbod zou moeten worden bewerkstelligd. Dit heeft alles te maken met onze werkwijze op basis van zeven grondbeginselen. Het Rode Kruis werkt op onpartijdige wijze en helpt zo slachtoffers zonder te kijken naar diens achtergrond. Politieke voorkeur, ras, geslacht en religie spelen bij de hulpverlening geen enkele rol. Ook neutraliteit is één van deze beginselen. Het houdt in dat het Rode Kruis in een gewapend conflictsituatie geen partij kiest. In vredestijd betekent het dat we geen politiek standpunt innemen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het Rode Kruis internationaal toegang krijgt tot alle slachtoffers. Soms is de organisatie daarom de enige die in een gebied toegang krijgt. Bij het kernwapenvraagstuk wordt er ook geen politiek standpunt ingenomen. De oproep voor een kernwapenverbod gaat namelijk over de slachtoffers.

Met het oog op deze risico's en de catastrofale humanitaire gevolgen spreekt het Rode Kruis de hoop uit dat de onderhandelingen voor een kernwapenverbod in 2017 zullen starten. Met een grote meerderheid van VN-lidstaten die een onderhandelingsconferentie over een verbod steunt, is er nieuwe hoop op een doorbraak. Nu deze historische gelegenheid zich aandient, kan Nederland niet achterblijven. Er zijn nog steeds voldoende kernwapens om de wereld meerdere malen te verwoesten. Het moment is nu om het tij te keren. Eerder bleek wereldwijd verzet tegen clustermunitie en landmijnen succesvol;  nu is het tijd voor succesvol verzet tegen kernwapens. ​​


Meer weten
?
Hierboven werd het al even genoemd: het Rode Kruis heeft zeven grondbeginselen, waarvan 'neutraliteit' er één is. Bij het waarborgen van die neutraliteit speelt het humanitair oorlogsrecht een hele belangrijke rol. Wil jij meer weten over de regels die gelden bij een gewapend conflict? Vraag dan hier een gastles of presentatie aan!  ​​


 

Artikel delen?