Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis opent giro 7244 voor hulp aan bootvluchtelingen
5 juni 2015 |

Rode Kruis opent giro 7244 voor hulp aan bootvluchtelingen

#Bootvluchtelingen - Het Rode Kruis opent giro 7244 om de bootvluchtelingen die in Zuid-Europa aan land komen, de meest noodzakelijke, levensreddende hulp te kunnen blijven bieden. Het Rode Kruis heeft de komende maanden circa € 3.000.000 nodig, zo is de eerste inschatting.

bootvluchtelingen 440.jpg 

Het Nederlandse Rode Kruis slaat alarm over het tekort aan noodhulp voor bootvluchtelingen in het Middellandse zeegebied.

De mensen die de kust bereiken zijn er vaak slecht aan toe, omdat ze meestal dagenlang niets te eten en drinken hebben gehad. Ze hebben dringend medische hulp, water en voedsel, onderdak en kleding nodig. Door de vele crises in Afrika en het Midden-Oosten is de stroom vluchtelingen de afgelopen maanden sterk gegroeid vergeleken met voorgaande jaren. Naar Italië is het aantal de afgelopen maanden verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Griekenland zijn zelfs zes keer zoveel vluchtelingen aangekomen.

Trauma

"We moeten voorkomen dat de migranten, die in de meeste gevallen op de vlucht zijn voor conflicten, opnieuw een trauma oplopen, doordat ze in Europa verstoken blijven van hulp", zegt Kathelijne de Groot. Volgens De Groot, die afgelopen week de vluchtelingen in Sicilië bezocht namens het Nederlandse Kruis, is er veel geld nodig om levensreddende hulp te kunnen blijven bieden.

Volledig afhankelijk van hulp

Het verdriet en de leegte van de vluchtelingen hebben diepe indruk gemaakt op De Groot. Ze sprak met een jongen uit Congo die door de Italiaanse marine was opgepikt op zee. "Op blote voeten stapte hij uit het schip. Zijn enige bezittingen waren de kleren die hij droeg. Met tranen in zijn ogen vertelde hij dat hij alleen op de wereld is, want zijn familie overleefde het conflict niet. Deze jongen is volledig afhankelijk van hulporganisaties om te overleven", aldus De Groot. Zichtbaar blij nam hij even later water, sokken en schoenen van het Rode Kruis in ontvangst. Dit is één van de 6.000 verhalen van bootvluchtelingen die afgelopen paar dagen in Italië aankwamen. Waaronder ook zwangere vrouwen en minderjarige kinderen die zonder hun ouders de overtocht hebben gemaakt, omdat die niet genoeg geld hadden of zijn overleden.

Hulp bij familiehereniging

Het Rode Kruis is in alle Europese landen waar bootvluchtelingen aankomen actief. Naast de landen in het Middellandse zeegebied wordt ook in Roemenië en Bulgarije hulp geboden, onder meer in vluchtelingenkampen. Net als in de conflictgebieden aan de andere kant van de zee. Naast noodhulpgoederen, medische hulp en onderdak helpt het Rode Kruis de bootvluchtelingen met het vinden van hun vermiste familieleden en het herstellen van contact. Hulpverleners helpen  met verwerken van de oorlogs- en andere trauma's om de vluchtelingen de kracht te geven hun leven weer op te bouwen. Ten slotte helpt het Rode Kruis bij de identificatie van overleden mensen.

Volgens het Italiaanse Rode Kruis zal de stroom bootvluchtelingen de komende maanden alleen maar toenemen, want in de zomer durven meer vluchtelingen de oversteek aan. De zee is dan rustiger en het weer stabieler. Tegenstrijdig genoeg zijn de brandende zon en de hitte dan juist een extra gevaar. Als de vluchtelingenstroom blijft groeien verwacht het Italiaanse Rode Kruis eind juni door haar voorraden hulpgoederen heen te zijn. Het Nederlandse Rode Kruis heeft inmiddels uit de eigen reserve 20.000 euro uitgetrokken, maar er is veel meer nodig om te voorkomen dat hulp uit moet blijven.

Geef op giro 7244

Het Rode Kruis roept iedere Nederlander op de humanitaire hulp aan de bootvluchtelingen te steunen. Laat de bootvluchtelingen niet aan hun lot over. Geef op IBAN-nummer NL19 INGB 0000 0072 44 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.