Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis publiceert jaarverslag 2012
8 juni 2013 |

Rode Kruis publiceert jaarverslag 2012

​​Vanaf vandaag is het jaarverslag van het Nederlandse Rode Kruis online te bekijken.  In het jaarverslag komen de belangrijkste thema’s aan bod die ons werk in 2012 bepaalden.  Waaronder de humanitaire crisis in Syrië, droogte en honger in de Sahel landen, orkaan Sandy en kennisverspreiding over EHBO.

Het jaarverslag is te bekijken als volledig interactieve pdf, een verkorte versie of als webgraphic.

Resultaten 2012

Financieel heeft het Rode Kruis 2012 positief kunnen afsluiten en sluit het resultaat aan bij opgestelde begroting. Toch blijft het Rode Kruis genoodzaakt om het proces van het duurzaam verkleinen van de organisatie, zoals vorig jaar al aangekondigd, ook voor de komende jaren voort te zetten.

In eerste instantie lijken de inkomsten uit de eigen fondsenwerving tegen te vallen, vanwege een daling met ruim 9 miljoen ten opzichte van 2011. Bij de vergelijking tussen 2011 en 2012 moet meegenomen worden dat 2011 fondsenwervend een uitzonderlijk jaar was. Er was een geslaagde actie van het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan en daarnaast zorgde de veiling van de inboedel van Prinses Juliana in 2011 voor uitzonderlijk hoge inkomsten. Deze twee bijzondere posten in 2011 verklaren het grote verschil met het resultaat van 2012.

Jeroen den Tex, directeur marketing en fondsenwerving, geeft een extra toelichting op de resultaten uit de eigen fondsenwerving van het afgelopen jaar: ‘We zijn tevreden met de inkomsten uit fondsenwerving van 2012. Ze liggen hoger dan verwacht en begroot. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen verschillende jaren is het belangrijk om door de jaren heen te kijken. Dan is het resultaat in lijn met de voorgaande jaren en met het beeld van de sector in het geheel. Of we wel of niet een grote internationale noodhulpactie hebben, speelt dus een grote rol.”

145 jaar Rode Kruis

In 2012 was een lustrumjaar voor het Nederlandse Rode Kruis en werd 145 jaar hulp aan mensen in nood gevierd. Een mooie mijlpaal waar de organisatie trots op is maar welke ook een motivatie is om ons in te blijven zetten voor hulpbehoevenden en te voorkomen dat mensen in nood alleen komen te staan.

Erevoorzitter Prinses Margriet spreekt over dit dubbele gevoel tijdens de viering van dit feit: "Een jubileum betekent voor onze hulporganisatie immers het terugblikken op situaties van groot menselijk leed. Tegelijkertijd is het een moment waarop we trots mogen zijn wanneer wij als Rode Kruis iets hebben kunnen betekenen voor onze medemens."

Toekomstvisie en kerntaken

In 2012 werd ook de nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Het Nederlandse Rode Kruis gaat vanaf 2013 meer focussen op haar kerntaken, waarbij de nationale en internationale rampenhulpverlening en –voorbereiding centraal komen te staan. Het Rode Kruis wil namelijk toe naar een slagvaardiger organisatie. Met een gefocuste hulpverlening kan er sneller gereageerd worden op ontwikkelingen in de samenleving.

Syrië

Internationaal is er in 2012 veel aandacht voor het humanitaire drama in Syrië. Het geweld woedt onverminderd voort en de 11.0000 hulpverleners van de Syrische Rode Halve Maanvereniging wagen dagelijks hun leven om de gewonden en hulpbehoevenden te bereiken. Het Nederlandse Rode Kruis opent in februari een girorekening en slaat vanaf maart met Stichting Vluchteling de handen ineen om aandacht te vragen voor de situatie in Syrië.

Doneer direct en steun het Rode Kruis Start je eigen actie en help een ander!  Aanmelden nieuwsbrief Word nu ook vrijwilliger Volg het Rode Kruis via Twitter Volg het Rode Kruis op Google + Volg het Rode Kruis op LinkedIn