Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis roept Kamer op vaart te maken met ratificatie clustermunitieverdrag
30 juli 2010 |

Rode Kruis roept Kamer op vaart te maken met ratificatie clustermunitieverdrag

Rode Kruis vreest een tanende invloed van de Nederlandse politiek op het clustermunitieverdrag. Nederland heeft het verdrag niet geratificeerd en krijgt daardoor aan de onderhandelingstafel onder meer geen stemrecht in de verdere uitwerking van het clustermunitieverdrag.

 
Het Nederlandse Rode Kruis vreest een tanende invloed van de Nederlandse politiek op het clustermunitieverdrag. Nederland heeft het verdrag niet geratificeerd en krijgt daardoor aan de onderhandelingstafel onder meer geen stemrecht in de verdere uitwerking van het clustermunitieverdrag. In een brief aan de Eerste Kamer roept het Nederlandse Rode Kruis vandaag dan ook op vaart te maken met ratificatie van het clustermunitieverdrag.
 
Aanstaande zondag, 1 augustus 2010, treedt het Clustermunitieverdrag in werking, nu als dertigste staat ook Burkina Faso het verdrag heeft geratificeerd. In Nederland moet het verdrag nog langs de Eerste Kamer. Het staat niet vast hoe lang deze procedure duurt. 'Ratificatie door de Eerste Kamer kan in het uiterste geval maanden, zelf jaren duren. Nederland mist daardoor de boot', zegt Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Het Rode Kruis wijst niet alleen op een lakend invloed van de Nederlandse politiek op het verdrag, maar ook op haar morele verantwoordelijkheid. 'Nederland heeft traditiegetrouw een voorbeeld- en signaalfunctie in de wereld. Met ratificatie draagt Nederland bij aan het verankeren van de normen in een historisch akkoord.'
  • Normstelling. Ratificatie door Nederland draagt bij aan het verankeren van de normen vervat in het verdrag binnen de nationale en internationale rechtsorde. Bovendien past het binnen de traditie van Nederland om zich actief in te zetten op het gebied van het humanitair oorlogsrecht en door middel van ratificatie van relevante verdragen, zoals het Verdrag inzake Clustermunitie, het belang van deze normen te onderstrepen. Immers, de Nederlandse regering is reeds vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Verdrag.
  • Historisch belang. Het Verdrag inzake Clustermunitie is historisch te noemen: het beëindigt het gebruik en adresseert op unieke en specifieke wijze de positie en hulp aan slachtoffers. Ratificatie is een erkenning dat clustermunitie zorgt voor onaanvaardbaar leed. Het is een stimulans voor de inspanningen om verder leed tegen te gaan.  
  • Signaalfunctie. Ratificatie door Nederland dient als signaal naar Staten die (nog) niet hebben ondertekend of geratificeerd. Deze Staten dienen rekening te houden met de normen van het Verdrag. Het bestaan van dit Verdrag heeft al geleid tot verandering van beleid en Statenpraktijk bij deze groep Staten, zoals ook bij andere verdragen het geval is (bijvoorbeeld het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de vernietiging ervan). Ratificatie door Nederland zal dit versterken en bijdragen aan het streven naar universele ratificatie.

Aanstaande zondag, 1 augustus 2010, treedt het Clustermunitieverdrag in werking, nu als dertigste staat ook Burkina Faso het verdrag heeft geratificeerd. Landen zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben dit verdrag ook al geratificeerd. Clustermunitie is al decennia lang een humanitair probleem. De munitie heeft zich de afgelopen decennia 'bewezen' als zeer onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Zo kunnen militaire doelen geraakt worden maar ook burgers en burgerobjecten. Bovendien gaan submunities niet altijd direct af als ze de grond raken. Geschat wordt dat dit geldt voor 10% tot 40% van de gevallen. Daarnaast blijft clustermunitie jaren, soms decennia lang, liggen. Zowel tijdens een gewapend conflict als daarna zorgt clustermunitie dan ook voor veel burgerslachtoffers, vooral onder kinderen. Vele tienduizenden burgers zijn reeds omgekomen of verminkt. Daadwerkelijke aanwezigheid van niet ontplofte clustermunitie of het vermoeden daarvan belemmeren vervolgens de terugkeer van ontheemden naar hun huis en de wederopbouw en ontwikkeling in deze gebieden