Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis wijst op desastreuze gevolgen van een kernexplosie
23 februari 2013 |

Rode Kruis wijst op desastreuze gevolgen van een kernexplosie

Op 4 en 5 maart vindt in Oslo een internationale conferentie over de humanitaire gevolgen van kernwapens plaats. In de aanloop hiernaartoe roept het Rode Kruis landen, waaronder Nederland, op om te werken aan een verbod en eliminatie van kernwapens. Want de impact die een kernexplosie op mens, maatschappij en milieu kan hebben is enorm. Zo’n explosie is daarnaast desastreus voor de mogelijkheid om hulp te verlenen in de directe nasleep van de explosie.

Impact op mens, maatschappij en milieu

De explosie van een kernbom brengt een combinatie van hitte, luchtdrukgolven en straling tot stand. Dit zorgt voor ontzettend veel doden en gewonden, voor beschadiging en vernietiging van huizen, andere gebouwen en de infrastructuur. En dan is het ook nog zo goed als onmogelijk om adequaat hulp te verlenen aan slachtoffers van de ramp.
 
Ook blijkt uit recent onderzoek dat zelfs een kleinschalige regionale kernoorlog, bij minder dan 0,5% van het wereldwijde nucleaire arsenaal, afkoeling van het klimaat op aarde tot gevolg kan hebben die de voedselproductie voor enkele jaren kan verstoren en wereldwijd een miljard mensen met uithongering bedreigt. Verder verwachten de onderzoekers bij een kernoorlog op grotere schaal dat zich ijstijdachtige situaties zullen voordoen die de mensheid zou kunnen wegvagen.

Verbieden en vernietigen van kernwapens

Het Rode Kruis is ervan overtuigd dat verbieden en vernietigen van kernwapens de beste manier is om de desastreuse gevolgen van een kernexplosie te voorkomen. We vragen landen dan ook om vastberaden en snel stappen te nemen om dit te realiseren en hierover juridisch bindende afspraken te maken. Als voorvechter van de bescherming van de menselijke waardigheid en internationale rechtsorde kan Nederland hier zeker een rol van betekenis spelen. Het Rode Kruis ziet graag dat de Nederlandse regering de humanitaire gevolgen als uitgangspunt neemt in de voorgenomen beleidsnotitie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over kernontwapening en een actieve pleitbezorger wordt.

90% van de Nederlanders maakt zich ook zorgen

We voelen ons in onze zorgen gesteund door de Nederlandse bevolking. We hebben namelijk eind 2012 een onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat:
  • ruim 80% van de Nederlanders zich persoonlijk zorgen maakt over het gebruik van kernwapens en dan met name het desastreuze en vernietigende effect die kernwapens voor de wereld kunnen hebben.
  • ruim 90% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor mens, maatschappij en milieu.
  • ruim 85% van de respondenten daarom graag een verbod op een kernwapens wil.
  • ruim 82% van de respondenten vindt dat de Nederlandse overheid in internationaal verband moet zorgen voor meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor mens, maatschappij en milieu.
  • bijna 80% van de respondenten het als taak van de Nederlandse overheid ziet om burgers te informeren over de humanitaire risico’s.
​​​
nuclear-reuters-rtxfs22.jpg