Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Mogelijke rol internationale Rode Kruis bij faciliteren reis naar Cuba van FARC leden
25 oktober 2012 |

Mogelijke rol internationale Rode Kruis bij faciliteren reis naar Cuba van FARC leden

Gisteren heeft het internationale Rode Kruis (ICRC) bekend gemaakt dat het mogelijk een rol gaat spelen bij het faciliteren van de reis naar Cuba van leden van de FARC delegatie, waaronder Tanja Nijmeijer. In november zullen hier de vredesonderhandelingen plaatsvinden.

Afweging neutraliteit ICRC

Mocht er een verzoek komen de FARC delegatie te vervoeren, dan moeten alle strijdende partijen hier om vragen, in dit geval zowel FARC als de Colombiaanse regering. Niet het Nederlandse maar het internationale Rode Kruis, het ICRC, beslist bij een dergelijk verzoek of daar medewerking aan wordt verleend. Het ICRC zal afwegen of dit in strijd is met de neutraliteit van onze organisatie.

Controlerende rol

Het ICRC heeft een controlerende rol op het gebied van oorlogsrecht. Dat is vastgelegd in de conventies van Genève. De hulpverleningsorganisatie doet dit ondermeer door in gesprek te blijven met alle strijdende partijen. In die gesprekken wijzen we op het oorlogsrecht en bespreken we humanitaire misstanden. Verder bezoekt het ICRC gedetineerden. Er wordt vanuit deze neutrale rol vaker een beroep gedaan op het ICRC om bijvoorbeeld te assisteren bij het overdragen van krijgsgevangenen.

Verzoek van regering en FARC

In Colombia is op dit moment nog geen staakt het vuren. Het is daarom volgens de partijen te gevaarlijk voor de FARC leden om te reizen. Zowel de regering als FARC hebben daarom al eerder (in Oslo) het verzoek gedaan aan het ICRC om het vervoer van de delegatie te faciliteren en daarmee de vredesbesprekingen mogelijk te maken en zo mogelijk verdere slachtoffers in de toekomst te voorkomen. Het Rode Kruis is zelf geen onderdeel van de vredesbesprekingen.