Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Schone wc in ontwikkelingslanden van levensbelang
18 november 2012 |

Schone wc in ontwikkelingslanden van levensbelang

Het Rode Kruis wil dat er meer aandacht komt voor schone wc´s in ontwikkelingslanden. Dit pleidooi doet de hulporganisatie op de Wereld Toilet Dag op 19 november. Wereldwijd zijn er 2,5 miljard mensen die geen toegang hebben tot goede sanitaire voorzieningen.[i] Concreet betekent dit dat zij geen toegang hebben tot schone wc´s, zeep of voorlichting over hygiëne. Vooral kinderen lopen hierdoor een groot risico. Dagelijks sterven ruim 2000 kinderen aan diarree.[ii]
 
Diarree wordt veroorzaakt door infecties. Deze verspreiden zich vooral via water dat besmet is met uitwerpselen. Infecties kunnen opgelopen worden door bijvoorbeeld het aanraken van uitwerpselen en het niet wassen van je handen, het drinken van besmet water of het eten van voedsel dat klaargemaakt is met vuil water. Kennis bij ouders en kinderen over hoe diarree te voorkomen is vaak zeer laag. Zo zou door simpelweg handen te wassen met zeep na het gebruik van het toilet of vóór het eten kunnen leiden tot een vermindering van het aantal diarreegevallen onder kinderen met wel 44%[iii]. 
 
Een goed voorbeeld is een project dat het Nederlandse Rode Kruis net in Eritrea heeft afgerond. Daar werd aandacht besteed aan zowel het verbeteren van toegang tot water en schone wc´s als voorlichting over hygiëne. In totaal werden daar bijna 140.000 mensen in rurale gebieden geholpen met voorlichting en het bouwen van wc´s. Wij gaan hier verder door ons nu ook te richten op urbane gebieden.
 
Er gaat veel aandacht uit naar schoon drinkwaterprojecten over de hele wereld. Erg belangrijk maar  het belang van goede sanitaire voorzieningen blijft daarbij onderbelicht. Het Milleniumdoel dat gesteld is voor toegang tot schoon drinkwater is inmiddels al bereikt maar het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling voor sanitaire voorzieningen ook gehaald gaat worden in 2015. Het Nederlandse Rode Kruis gaat zich hier de komende jaren op richten door het aantal hulpverleningsprojecten uit te breiden en pleit voor een schone wc bij elke nieuwe kraan. Een van de projecten richt zich op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten die inzetbaar zijn bij de noodhulpverlening, zoals bijvoorbeeld specifieke wc's die bij rampen als overstromingen kunnen worden ingezet.

[i] Prüss-Üstün A., Bos, R., Gore, F. & Bartram, J. 2008. Safer water, better health: costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health. [PDF - 60 pages] World Health Organization, Geneva.
 
[ii] Pneumonia and diarrhoea, tackling the deadliest diseases for the world’s poorest children, Unicef, New York, USA, 2012
 
[iii] Soap, toilets and taps, a foundation for healthy children, Unicef, New York, USA, 2009