Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Shelter cluster coördineren van onderdak activiteiten
29 juni 2010 |

Shelter cluster coördineren van onderdak activiteiten

Door de aardbeving in januari zijn alleen al in de hoofdstad port au Prince honderdduizenden huizen ingestort. Dit zorgde niet alleen voor meer dan een miljoen daklozen, maar ook voor enorme hoeveelheden puin. De eerste zorg van alle hulporganisaties was om alle daklozen in elk geval te voorzien van tenten en zeildoek. Het hebben van een dak boven je hoofd is in onzekere tijden een waardevol bezit. Het biedt stabiliteit, gezondheid, welzijn en economische mogelijkheden.

Puin

Voor er gebouwd kan worden, moet eerst het puin worden opgeruimd. De president van Haïti stelde in een vergelijking dat 1000 vrachtwagens 1000 dagen tijd nodig hebben om alle brokstokken weg te werken. Zo veel vrachtwagens zijn er niet en ook de wegen zijn niet allemaal meer begaanbaar door de aardbeving. En er is geen plek om het puin naar af te voeren.
Zolang het puin niet is opgeruimd, kunnen er geen nieuwe huizen worden gebouwd. Je kunt immers niet bouwen op een ingestort huis. Puinruimen is geen taak van het Rode Kruis. Wél leiden we de coördinatie van alle organisatie die hulpactiviteiten uitvoeren rondom onderdak: het shelter-cluster. Het gaat om de onderlinge coördinatie van zo'n 80 organisaties: welke activiteiten, welke prioriteiten, wat is de strategie. Zo wordt alle beschikbare hulp van al deze organisaties het efficiëntst ingezet. En het gaat om de afstemming met andere disciplines, zoals het water- en sanitatie-cluster. Zo bieden we de beste geïntegreerde hulp.
 

Meer dan het uitdelen van tenten

Onze hulp gaat dus veel verder dan het uitdelen van noodmaterialen voor onderdak. Onze coördinatoren en experts bezoeken de tentenkampen en bekijken in hoeverre deze bestand zijn tegen het regen- en orkaanseizoen. Met computermodellen worden overstromingen in laag liggende gebieden voorspeld. Zo zijn nu de 150 meest kwetsbare kampen geëvalueerd en wordt er gekeken welke maatregelen daar genomen moeten worden. Ook wordt er op basis van de verzamelde informatie gekeken waar en hoe er kan worden overgegaan van noodonderdak (tenten) naar voorlopige huisvesting (raamwerk van hout). Ook hier moet weer rekening worden gehouden met orkaanbestendigheid van het materiaal, zoals windbelasting en fundering.

Landeigenaarschap

Voor heel veel land in Haïti is het onduidelijk hoe er  omgegaan moet worden met de rechten om ergens te bouwen. Mensen die een bepaalde periode op iemand anders zijn land zitten krijgen er ook rechten over. Of als een stuk land verkocht wordt betekent dat niet automatisch dat de nieuwe eigenaar ook de rechten om erop te bouwen krijgt. Dit vertraagt de bouw van nieuwe huizen. Bovendien is er vanwege het puin is er bovendien onvoldoende land beschikbaar om op te bouwen. Ook hier is coördinatie daarom van groot belang en proberen de betrokken organisaties van het shelter-cluster zo goed mogelijk af te stemmen.
 
Meer informatie: www.shelterhaiti.org