Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis zet in op voorbereiding en hulpverlening bij rampen
7 december 2012 |

Rode Kruis zet in op voorbereiding en hulpverlening bij rampen

Het Nederlandse Rode Kruis gaat vanaf 2013 meer focussen op haar kerntaken, waarbij de (inter)nationale rampenhulpverlening en –voorbereiding centraal komen te staan. Het Rode Kruis wil namelijk toe naar een slagvaardiger organisatie. Zo kan de hulpverlening verbeteren en kan er sneller gereageerd worden op ontwikkelingen in de samenleving. De toekomstvisie van het bestuur van de hulpverleningsorganisatie wordt zaterdag 8 december in de Ledenraad besproken.

Versterken van de meest kwetsbaren

Het Rode Kruis gaat zich bij de hulpverlening voortaan meer richten op het versterken van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zodat ze zichzelf in geval van nood kunnen redden. Daarnaast moeten zoveel mogelijk Nederlanders weten hoe ze kunnen helpen in geval van nood.

Uitbreiding kennis EHBO

Uitbreiding van kennis van Eerste Hulp is daarom van groot belang voor burgerhulpverlening. Het Rode Kruis benadrukt dat de hulpverlening in Nederland niet verminderd wordt, maar op een andere, meer doeltreffende manier wordt georganiseerd.

Investeren in de kwaliteit van hulpverlening

Het Rode Kruis zal verder investeren in de kwaliteit van de hulpverlening. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen, meer te investeren in rampenpreventie in binnen- en buitenland, personeel beter op te leiden en te innoveren op gebied van fondsenwerving en communicatie.

Verminderen beroepskrachten

De vaste kosten van de beroepsorganisatie stijgen jaarlijks met enkele procenten. De inkomsten zijn steeds vaker geoormerkt en zijn dus vaker bestemd voor een zeer specifiek doel. Daarom zal het aantal fulltime beroepskrachten in vaste dienst verminderen met 45. Dat is 15 a 20 procent van het totaal en levert een besparing op van 4 miljoen euro.
Volgens het bestuur gaan vooral de hulpbehoevenden profiteren van de omvorming naar een slagvaardiger Rode Kruis.