Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Rode Kruis oorlogsarchief krijgt steeds meer vragen over Tweede Wereldoorlog
3 mei 2012 |

Rode Kruis oorlogsarchief krijgt steeds meer vragen over Tweede Wereldoorlog

De eerste helft van dit jaar kwamen al een kwart meer aanvragen binnen dan de eerste helft van het vorige jaar. Tot nu toe zijn in 2012 292 verzoeken binnen gekomen van particulieren. Sinds 2007 ziet het Rode Kruis dat de interesse in het oorlogsverleden toe neemt. In 2011 en 2012 is een duidelijke piek te zien in het aantal aanvragen. Opvallend daarbij is dat steeds vaker van jongeren opzoek gaan naar het oorlogsverleden van hun familie.

 
Zevenenzestig jaar na de Tweede Wereldoorlog is er nog altijd grote behoefte te achterhalen wat er met familieleden in die periode gebeurd is. Kennis van de lotgevallen van vaders en moeders, grootouders, ooms en tantes is belangrijk om het oorlogsverleden dat in een familie doorwerkt te begrijpen en een plek te geven. Hoewel vanwege van de oorlogsomstandigheden veel materiaal verloren is gegaan, is er in het oorlogsarchief van het Rode Kruis gelukkig nog veel informatie bewaard gebleven die voor (nabestaanden van) oorlogsgetroffenen van groot belang kan zijn.

Uniek archief

Raymund Schutz, medewerker Oorlogsnazorg: ‘Het Rode Kruis beheert een uniek archief met documentatie uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder het archief van de Joodsche Raad. Het archief omvat maar liefst 800 strekkende meter materiaal, dat betrekking hebben heeft op ongeveer 250.000 persoonsdossiers. Ook bewaart het Rode Kruis foto’s en andere persoonlijke eigendommen.’
 

Taken tijdens en na de oorlog

In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid een speciale taak: het overbrengen van berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijsgevangenen in oorlogstijd.
 
Na de Tweede Wereldoorlog breidde de overheid die taak uit met het opsporen van en het informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Het Informatiebureau verzorgde na 1945 overlijdensverklaringen van tijdens de oorlog vermiste personen.
 

Verzoek indienen

Raymund: ‘Iedereen die meer wil weten over het lot van familieleden tijdens de oorlog kan bij de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis een verzoek indienen. Er is nooit van te voren te zeggen hoeveel informatie het archief over een bepaalde kwestie bevat. Maar in veel gevallen geeft het oorlogsarchief antwoord op de gestelde vraag en hiermee duidelijkheid en soms ook rust voor de familie.’