Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Veelgestelde vragen over bezuinigingen rode kruis
10 april 2012 |

Veelgestelde vragen over bezuinigingen rode kruis

Het Rode Kruis kampt al enkele jaren met een structureel tekort op de begroting. Om te voorkomen dat dit in de toekomst tot financiële problemen leidt, heeft de Ledenraad aan het verenigingsbestuur gevraagd om met een plan te komen voor een op termijn sluitende begroting. Dinsdag 10 april zijn hiervoor de plannen bekend gemaakt. 


Naar aanleiding van de plannen krijgt het Rode Kruis veel vragen. Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen:

Waarom voert u deze bezuinigingen door?

Het Rode Kruis heeft al enkele jaren te maken met een structureel tekort. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk om financiële problemen in de toekomst te vermijden. Wij betreuren het zeer dat een aantal medewerkers door deze bezuinigingen hun baan kwijtraken, maar we zullen alles in het werk stellen om hen in dit traject goed te begeleiden.

Hoeveel moet er precies bezuinigd worden op de regiokantoren?

Dit gaat om een kostenreductie van 900.000 euro. Deze wordt geleidelijk aan gerealiseerd tot en met 2014.

Wat voor gevolgen hebben de bezuinigingen in de regiokantoren voor de hulpverlening?

De bezuinigingen zullen een positief effect hebben op de hulpverlening omdat we gaan investeren (dus uitbreiding van fte’s) in de ondersteuning van onze kerntaken; noodhulp, bevorderen zelfredzaamheid en eerste hulp. Daar staat tegenover dat het aantal administratieve en bestuursondersteunende functies wordt teruggebracht. Binnen de 7 regiokantoren gaat het om zo’n 17 fte die komen te vervallen.

Welke alternatieven zijn er bekeken?

Alle besparingsmogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Meer dan 80% van de kosten bestaan echter uit personele kosten. Gezien de forse bezuiniging ontkomen we er dus niet aan om ook fors te bezuinigen op de bezetting. Die bezuinigingen zijn wel in lijn met de kernactiviteiten van het Rode Kruis voorgesteld.