Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Veelgestelde vragen over mogelijke overname zorghotels
10 april 2012 |

Veelgestelde vragen over mogelijke overname zorghotels

Het Rode Kruis is in gesprek met twee partijen over de mogelijke overname van de exploitatie van de Rode Kruis zorghotels in Rheden en Wezep. Dat is dinsdag 10 april bekend gemaakt. Eind 2010 werd duidelijk dat het Rode Kruis niet langer zelf de bedrijfsvoering voor haar rekening kan nemen. Als gevolg daarvan zag de organisatie zich genoodzaakt beide hotels te sluiten. Bijzondere vakanties zouden dan op andere locaties georganiseerd moeten gaan worden. Na wederom intensief onderzoek naar mogelijke alternatieven lijkt sluiting van de baan.


Het Rode Kruis krijgt naar aanleiding van dit bericht veel vragen. Hieronder staan een aantal vragen op een rij: 

​- G​aan de bijzondere vakanties van het Nederlandse Rode Kruis door?

Als de ledenraad in juni haar akkoord geeft voor het voortzetten van de besprekingen met beide partijen, dan blijft het Rode Kruis de komende jaren gewoon bijzondere vakanties aanbieden op de vertrouwde accommodaties. De exploitatie van IJsselvliedt en de Valkenberg zal echter niet meer in handen zijn van het Rode Kruis. De accommodaties zullen wel voor 100% beschikbaar zijn voor Rode Kruis gasten.

- Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

Het Rode Kruis heeft al enkele jaren te maken met een structureel tekort op de begroting. Om te voorkomen dat dit in de toekomst tot financiële problemen leidt, heeft de Ledenraad eind 2010 aan het verenigingsbestuur gevraagd om met een plan te komen voor een op termijn sluitende begroting. Daarvoor heeft de Ledenraad een Adviescollege Financiën benoemd, dat uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de kosten en baten per activiteit van het Nederlandse Rode Kruis. Het Adviescollege heeft een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het kostendekkend maken van de eigen zorghotels.

De ledenraad heeft eind 2011 akkoord gegeven op de bezuinigingsvoorstellen, met uitzondering van het voorstel om de vakantiehotels van het Rode Kruis af te stoten. Een werkgroep met afgevaardigden van de ledenraad heeft zich de afgelopen maanden over alternatieven gebogen. We zijn erg blij dat we twee partners hebben gevonden die de hotels over willen nemen, waardoor we onze bijzondere vakanties op de vertrouwde locaties kunnen blijven aanbieden. De ledenraad zal in juni haar akkoord moeten geven voor het voortzetten van de besprekingen met beide partijen.

- Waarom komen jullie nu al naar buiten met dit bericht?

We merken dat de bezuinigingsmaatregelen grote onrust bij onze medewerkers, vrijwilligers en gasten met zich meebrengen. En dat is natuurlijk begrijpelijk. We willen hier dan ook zeer zorgvuldig mee omgaan door hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en onze inspanningen om een oplossing te vinden. Dinsdag 10 april zijn alle medewerkers van de vakantiehotels geïnformeerd en woensdag 11 april ontvangen alle vrijwilligers, afdelingen en gasten een brief waarin deze laatste ontwikkelingen staan toegelicht. 

- Wat verandert er voor de gasten, vrijwilligers en de medewerkers van de hotels door deze voorgenomen overname?

Het belangrijkste is dat, als de ledenraad in juni haar akkoord geeft voor het voortzetten van de besprekingen met beide partijen, het Rode Kruis de komende jaren gewoon bijzondere vakanties kan blijven aanbieden op de vertrouwde accommodaties, daar zijn we erg blij mee. 

Voor de gasten en vrijwilligers verandert er relatief weinig, zij zijn op beide locaties nog steeds welkom. Op de Valkenberg zullen wel wat minder gasten terecht kunnen, maar dit is voor de gasten een verbetering omdat eenpersoonskamers aangeboden gaan worden. De Paardestal is in de toekomst niet meer beschikbaar. 

Dit kunnen we gedeeltelijk opvangen door het aantal vaarweken van het schip de J. Henry Dunant uit te breiden. De vrijwilligers en het merendeel van de medewerkers kunnen als vanouds de gasten goede zorg bieden in de hotels. 
Helaas zullen er in totaal wel een aantal fte wegvallen, maar veel minder dan bij sluiting het geval zou zijn geweest. Vooralsnog kunnen we geen exact aantal noemen. Dit hangt af van de verdere besprekingen met de overnamepartijen.

- Blijft het schip de J. Henry Dunant varen?

Jazeker. Het schip is veruit de populairste vakantiebestemming voor gasten en daarbij is deze vorm van vakantie uniek. Er zijn, buiten het schip van de Zonnebloem, weinig andere mogelijkheden om op deze manier van een vakantie te genieten. Daarmee vult het Rode Kruis een gat in het vakantieaanbod voor kwetsbare groepen. 

- Hoe staan de overnamepartijen bekend in de markt?

Beide partijen staan bekend als zeer ervaren, zeer professioneel en bekend met het werk! De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk heeft 50 jaar ervaring met het exploiteren van aangepaste groepshotels. Daarnaast organiseert de stichting vakanties voor mensen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van zorgverlening. Om deze vakanties mogelijk te maken speelt de inzet van vrijwilligers een cruciale rol: op jaarbasis ruim 1.600 vrijwilligers.

Deze specifieke deskundigheid, gevoegd bij het ideële karakter en de in tientallen jaren opgebouwde ervaring met het succesvol exploiteren van aangepaste groepshotels, maakt de PSDV voor het Rode Kruis een sterke en betrouwbare partner bij het organiseren van vakantiemogelijkheden voor mensen voor wie het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om op vakantie te gaan.

De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke zorgvraag kan gaan van thuiszorg in de eigen woonomgeving, dagbesteding, tijdelijk verblijf in een zorghotel tot aan wonen met zorg in één van de accommodaties van De Gouden Leeuw Groep. De Gouden Leeuw Groep heeft meerdere accommodaties en is een professionele zorgverlener die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

​​​​​
​​