Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Verdrag Clustermunitie treedt in werking
19 februari 2010 |

Verdrag Clustermunitie treedt in werking

Op 16 februari 2010 heeft Burkina Faso als dertigste staat het Verdrag inzake Clustermunitie geratificeerd. Dit is een historische gebeurtenis omdat hiermee het noodzakelijke aantal staten om het verdrag in werking te laten treden, bereikt is. Het verdrag zal formeel in werking treden op 1 augustus 2010. In Nederland is het proces van ratificatie nog niet voltooid.

 
Clustermunitie is een type wapen dat een container bevat met zeer veel  kleine bommetjes erin. Doordat het wapen deze kleine bommetjes in de lucht loslaat, raken ze over een groot gebied verspreid. Hierdoor is het lastig om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet wordt geraakt. De kleine bommetjes horen te exploderen zodra zij de grond raken. Maar te vaak blijven ze ook liggen zonder te exploderen. Die achtergebleven submunitie is heel instabiel en kan bij de minste aanraking alsnog ontploffen. Akkers en boomgaarden kunnen onbegaanbaar worden. Jaarlijks vallen er slachtoffers door achtergebleven submunitie, zelfs als de oorlog al lang voorbij is zoals in Laos en Kosovo. Vaak zijn kinderen het slachtoffer, omdat ze de kleine (en soms kleurrijke) submunitie aanzien voor speelgoed. Ook het economische herstel van landen na een conflict wordt gehinderd door de achtergebleven submunitie.
 
Het Verdrag inzake Clustermunitie bevat een verbod op het gebruik, de productie, opslag en de overdracht van deze wapens. Daarnaast eist het van de partijen bij het verdrag dat zij de achtergebleven bommen ruimen, en dat zij zorg en bijstand verlenen aan de slachtoffers van clustermunitie.
 
Het Verdrag inzake Clustermunitie is onderdeel van het humanitair oorlogsrecht, dat zich tot doel stelt om de humanitaire gevolgen van oorlogsvoering te beperken. Het Rode Kruis zet zich in om het humanitair oorlogsrecht te bevorderen, en het roept alle staten dan ook op om zo spoedig mogelijk toe te treden tot het verdrag. Zodat het onnodig leed dat door clustermunitie veroorzaakt wordt tot een einde komt.