Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws "Voedseldroppings Syrië zijn risicovol"
9 februari 2016 |

"Voedseldroppings Syrië zijn risicovol"

​#ConflictSyrië - Een voedselkonvooi van het Internationale Kruis heeft eindelijk Daraya bereikt, maar nog steeds zitten veel mensen in Syrië zonder schoon drinkwater, voedsel en medicijnen. De VN-Veiligheidsraad heeft in een besloten zitting de mogelijkheid van voedseldroppings vanuit vliegtuigen besproken. Wat is het standpunt van het Rode Kruis daarover?

p-IRQ0400.jpg
 Het is belangrijk dat Rode Kruis-hulpverleners toegang blijven houden tot de belegerde gebieden om de burgers daar te kunnen helpen. (Foto: Stephen Ryan, IFRC)

In rampgebieden kan een situatie ontstaan dat getroffen burgers afgesloten raken van de buitenwereld en op geen enkele andere manier – dus niet over land en niet via het water – te bereiken zijn om hulp te verlenen. In zulke gevallen kunnen hulporganisaties hun toevlucht nemen tot distributie via luchtdroppings. Dat heeft voordelen: Zelfs wanneer er geen of nauwelijks infrastructuur is, mensen door weersomstandigheden tijdelijk onbereikbaar zijn of als hulpverleners in verband met veiligheidsissues geen toegang tot de bevolking krijgen, is het toch mogelijk om noodhulp te verlenen en levens te redden. 

​Wat zijn de voorbehouden ten aanzien van voedseldroppings?

  • Het is een beperkte vorm van hulp; er zijn (zeker in Syrië) meer hulpmaterialen nodig, zoals medicijnen, brandstof, water. Die kun je niet droppen; daarnaast moeten de voedselpakketten worden aangepast > kookolie of blikvoedsel lenen zich niet goed voor deze vorm van distributie.
  • Het is gevaarlijk om zware pakketten van een grote hoogte te droppen. Het zou terecht kunnen komen op mensen en daarbij zouden zelfs doden kunnen vallen.
  • De distributies zijn ongecontroleerd met een groot risico dat strijdende partijen de pakketten toe-eigenen, waardoor het juist niet terecht komt bij de meest kwetsbaren en er een afhankelijkheid ontstaat tussen de burgers en strijdende partijen. 
  • Voedseldroppings zijn erg kostbaar om te organiseren, vereisen specifieke expertise en ervaring – er blijven bovendien risico’s (op mislukking) aan verbonden door bv onvoorspelbare wind. 
  • Als strijdende partijen geen toestemming geven voor voedseldroppingen kan dit ervoor zorgen dat hulporganisaties verminderde toegang krijgen tot de belegerde gebieden wanneer zij wel voedsel droppen. 

Laatste redmiddel

In veel plekken in Syrië zou het gaan om droppings in zeer gespannen, politiek geladen locaties, bijvoorbeeld steden die belegerd worden – en dus afgesloten zijn - door een van de strijdende partijen. Het zijn bovendien vaak stedelijke, dichtbebouwde gebieden. Het uitvoeren van een voedseldropping in dergelijke omstandigheden is daarmee logistiek en technisch zeer uitdagend, waarbij een groter risico is op schade aan de goederen, gevaar voor de bevolking etc. Tegelijkertijd is de noodzaak van voedselhulp erg hoog. Voedseldroppings, indien succesvol, kunnen een aanvulling zijn op hulp via de grond, m​aar nooit een vervanging. Het is een laatste redmiddel, waarbij dit altijd moet worden bezien als een tijdelijke, korte termijn (vaak eenmalig) oplossing. Blijvende, ongehinderde toegang en hulp via grondkonvooien geniet altijd de voorkeur. 

Help de Syriërs!

In veel steden en dorpen in  Syrië heerst armoede en mensen hebben een gebrek aan basisbehoeften zoals eten, drinken, medicijnen en brandstof. Wil jij helpen? Doneer dan nu op NL83 INGB 0000 0068 68 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis, onder vermelding van Syrië.


 

​