Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Vragen en antwoorden over de SHO actie voor Haiti
22 januari 2010 |

Vragen en antwoorden over de SHO actie voor Haiti

Ik wil meer weten over de hulpverlening van het Rode Kruis

Q:        Hoe helpt het Rode Kruis de slachtoffers in Haïti 

A:         Het Haïtiaanse Rode Kruis bood en biedt direct hulp aan gewonden en ondersteuning aan ziekenhuizen die onvoldoende capaciteit hebben voor een ramp van deze omvang. Verder biedt het Internationale Rode Kruis op grote schaal noodhulp op het gebied van gezondheidszorg, water en sanitatie, onderdak, en distributie van hulpgoederen om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Denk hierbij aan keukenmaterialen, persoonlijke verzorgingspakketten, dekens, voedsel en water. Omdat de hulpverlening dagelijks wijzigt verwijzen wij u voor een actuele update naar de artikelen op deze website.

Q:        Waar is behoefte aan?

A:         Aan noodhulpgoederen zoals voedsel, drinkwater, zuiveringstabletten, tenten, medicijnen, muskietennetten.
 
Ik wil meer weten over de rol van de Samenwerkende Hulp Organisatie (SHO)

Q:        Wie is de SHO

A:         Acht ontwikkelingsorganisaties, die gespecialiseerd zijn in noodhulp en hulp bij wederopbouw, zijn in 1989 een vast samenwerkingsverband begonnen: de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De belangrijkste reden voor dit initiatief had te maken met de wens van het publiek en de media om gezamenlijk fondsen te werven. Het is beter om met één gironummer geld in te zamelen voor noodhulp dan met acht.

Q:        Wie is er lid van de SHO

A:         Tot de SHO behoren de olgende organisaties: ICCO&Kerk in Actie, Cordaid, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Tear, Terre des Hommes, Unicef Nederland, World Vision en Save The Children

Q:        Kunnen de SHO-organisaties het geld wel besteden?

A:         De hulporganisaties die zijn aangesloten bij de SHO hebben goede contacten met lokale organisaties in de getroffen gebieden. Deze lokale partners hebben veel ervaring om te werken in zeer moeilijke omstandigheden en zijn nu in actie gegaan om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Via deze partners kunnen de SHO uw geld besteden en komt het geld op de juiste plaats gerecht.
 
Ik wil de slachtoffers in Haïti steunen (d.m.v. geld, goederen, mankracht)

Q:        Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger om te helpen in het rampgebied

A:         Als er een ramp plaats vindt dan coördineert het Rode Kruis of de Rode Halve Maan beweging ter plaatse de hulpverlening. Als er een tekort is aan iets dan gaat er een verzoek om hulp naar het Internationale Rode Kruis in Geneve. Deze zet de hulpvraag uit naar alle lokale Rode Kruis-verenigingen wereldwijd. Hierdoor is het Rode Kruis verzekerd van genoeg (vrijwillige) medewerkers met diverse kwaliteiten die nodig zijn voor de hulpverlening. Het Nederlandse Rode Kruis zendt geen vrijwilligers uit, wel gedelegeerden (betaalde beroepskrachten).
 

Q:        Ik wil graag geld doneren voor Haïti

A:         U kunt uw bijdrage storten op giro 555 of online doneren via de website van de samenwerkende Hulp Organisaties http://www.giro555.nl/ Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Q:        Ik wil graag een fondsenwervende actie voor Haïti opstarten

A:         Daar zijn wij ontzettend blij mee. U kunt zo'n actie gewoon opstarten en uw bijdrage naderhand storten op giro 555 of online via http://www.giro555.nl/. Als u een grote(ere) actie op wilt zetten, als u deze op wilt zetten namens de SHO of als u vragen heeft is het raadzaam contact op te nemen met de SHO via 070 342 17 77 of info@oxfamnovib.nl

Q:        Ik wil graag goederen ter beschikking stellen aan de slachtoffers

A:         Wij zijn u daar ontzettend dankbaar voor maar alle hulpgoederen worden lokaal en regionaal ingekocht. Dat is beter voor de lokale economie en het is goedkoper omdat de goederen niet vanaf Nederland naar het rampgebied te vervoerd hoeven te worden.
 
Ik ben op zoek naar familie , naasten  in Haïti

Q:        Ik zoek contact met familie en  naasten

A:         Als u contact zoekt met familie of  naasten  in Haïti dan kunt u contact opnemen met onze afdeling  Opsporing en Ondersteuning  via 070-44 55 822  of tracing@redcross.nl. Tevens kunt u de website http://www.vermistepersonen.nl/ van het Nederlandse Rode Kruis raadplegen voor meer details.

Q:        Speciale website overlevenden

A:         Het internationale Rode Kruis heeft een speciale website geopend voor overlevenden van de aardbeving op Haïti. Mensen kunnen  hun eigen  persoonsgegevens en die van vermiste familieleden registreren op de website http://www.familylinks.icrc.org/. Personen in het getroffen gebied kunnen zichzelf ook (laten) registreren op de website. Met deze website hoopt het Rode Kruis het verloren contact tussen familieleden sneller te kunnen herstellen. De telecommunicatieverbindingen zijn uitgevallen tijdens de aardbeving en een reeks zware naschokken en slechts een zeer klein aantal Haïtianen heeft toegang tot internet.