Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Wat maakt de hulpverlening in Haïti moeilijk?
9 juni 2010 |

Wat maakt de hulpverlening in Haïti moeilijk?

​Zolang het puin niet is opgeruimd, kunnen er geen nieuwe huizen worden gebouwd. Je kunt immers niet bouwen op een ingestort huis. Het opruimen van het puin is geen taak van het Rode Kruis. Het is een taak van de overheid, mogelijk met steun van de Wereldbank of US Aid.

Omvang

Voor hulporganisaties is de aardbeving op Haïti een van de grootste uitdagingen van de laatste decennia. Met 1,3 miljoen mensen die niet meer terugkunnen naar huis, een verwoeste infrastructuur, gebrek aan land voor onderdak en het verlies van heel veel mensenlevens.
 
In een van de snelste onderdak-operaties hebben het Rode Kruis en andere hulpverleningsorganisaties begin april bijna 1,1 miljoen mensen bereikt (90 procent van de 1,3 miljoen daklozen) met noodonderdak. Het Rode Kruis alleen zorgde voor 400.000 tenten. Het gaat hier echt om hele basale voorzieningen en minimale bescherming, niet op iets dat in de verste verte ook maar op een huis lijkt.

Regenseizoen en orkaanseizoen

In mei begint op Haïti het regenseizoen, dat zorgt voor nieuwe problemen. De noodhulporganisaties hebben er voor gezorgd dat iedereen nu enige vorm van beschutting tegen de regen heeft. Het gaat daarbij slechts om tenten en zeildoek om de regen tegen te houden. Verder is er in de kampen gewerkt aan de afvoer en drainage van het water en is er gewerkt aan de sanitaire voorzieningen.
 
In het najaar is er ook nog het orkaanseizoen, de tenten en zeildoeken zijn onvoldoende om mensen tegen de stormen en regen te beschermen. Het Rode Kruis gaat voor 250.000 mensen, die nu op onveilige plekken wonen, vanwege bijvoorbeeld overstromingsgevaar, zorgen voor tijdelijke huizen (voor een paar jaar). Daarin worden mensen in ieder geval beter beschermd. Ook op andere manieren wordt er aan gewerkt om te zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden. Dit gebeurt onder andere door:
 
  • Early warningsystemen en evacuatieroutes
  • Zorgen voor goede waterafvoersystemen
  • Latrines
  • Eerste hulptrainingen
  • Het voorhanden hebben van medicijnen en andere noodhulpgoederen

Hiermee bereikt het Rode Kruis 300.000 mensen op 120 locaties, waar het risico op overstromingen en landverschuivingen groot is.

Wederopbouw

De eerste zorg van alle hulporganisaties was om ervoor te zorgen dat begin mei alle daklozen in ieder geval voorzien waren van tenten en zeildoek. Voor er gebouwd kan worden, moet eerst het puin worden opgeruimd. In de volgende fase zullen transitional shelters worden gebouwd. Dit zijn tijdelijke huisjes die de mensen voor een paar jaar onderdak moeten bieden. Het gaat om een stalen frame met zeildoek. Er zijn er nu 200 gebouwd.

Economie

Haïti is een bijzonder arm land. 80 procent van de inwoners leefde voor de aardbeving onder de armoedegrens van 2 dollar per dag. Er was niets en nu is er nog minder. In de noodhulpfase worden heel veel materialen gratis verstrekt, bijvoorbeeld water en medicijnen. Dat kan niet heel lang doorgaan, omdat je daarmee ook mensen treft. Voor de aardbeving had je waterverkopers, die hebben geen werk en dus ook geen inkomen als noodhulporganisaties gratis water blijven verstrekken. Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg.  In overleg met de overheid moet de noodhulp worden afgebouwd. In de overgangsfase zal dat voor problemen zorgen.

Landeigendom

Voor heel veel land geldt dat het onduidelijk is wie de eigenaar is. Onduidelijkheid en onenigheid hierover vertraagt de bouw van nieuwe huizen. De overheid zou alle land kunnen onteigenen en dit opnieuw kunnen verdelen. Dit is echter een zeer onpopulaire maatregel. Met verkiezingen op komst zullen weinig politici zich hiervoor hard durven maken.  Ook is er onvoldoende land beschikbaar om op te bouwen. Buiten de stad bouwen heeft ook niet de voorkeur omdat daar verder ook geen voorzieningen zijn en ook geen werk.
 

 RODE KRUIS: DOSSIER HAÏTI

Kan de in eigenschap Koppeling naar inhoud opgegeven URL niet ophalen. Raadpleeg uw sitebeheerder voor assistentie.

Share |