Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws Wilt u iets doen voor de mensen in Bosnië en Servië? Lees hier onze tips!
22 mei 2014 |

Wilt u iets doen voor de mensen in Bosnië en Servië? Lees hier onze tips!

​​​​​​​In Nederland is er veel steun en sympathie voor de slachtoffers van de overstromingen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft tientallen telefoontjes gehad van betrokken mensen, voornamelijk uit de Bosnische en Servische gemeenschap, om te ondersteunen bij de hulpverlening.  We vinden het hartverwarmend dat het Nederlandse Publiek zo betrokken is. Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

Tip 1 Een financiële bijdrage doen

Als u een financiële bijdrage wilt doen aan het werk van het Rode Kruis kan dat via giro 6251. Ook kunt u online doneren of een sms sturen naar het nummer 4333 met daarin het woord 'Balkan'. Dan doneert u éénmalig € 2 aan het Rode Kruis (vanaf 18 jaar, excl. telefoonkosten). Uw donatie komt direct bij het Rode Kruis terecht.

Het ingezamelde geld komt ten goede aan de reddingsoperatie van de overstromingen in zowel Bosnië als Servië. Het uitdelen van voedsel, hygienepakketten, reddingsboten, schoon drinkwater, dekens, matrassen maar ook het evacueren van slachtoffers uit de getroffen gebieden en het opzetten van evacuatiecentra vallen hieronder. 

Tip 2 Een fondsenwervende actie opzetten

Als u een fondsenwervende actie wilt organiseren voor het Rode Kruis kan onze website  u misschien helpen. U kunt daar uw actie aanmaken, de actie rondsturen naar vrienden en bekenden en hun bijdrage of de totaalbijdrage van uw actie direct laten storten aan het Rode Kruis. Vergeet niet bij het aanmaken van uw actie als actiedoel 'overstromingen in Bosnië en Servië' te selecteren.

Als u een idee heeft voor een actie maar medestanders zoekt om dit samen te organiseren kijk dan in uw netwerk of op internet. Wellicht komt u dan in contact met andere betrokkenen die ook een actie, zoals een benefietconcert, willen organiseren. U kunt deze actie dan nog groter maken door deze aan te maken via onze site en deze rond te sturen binnen uw netwerk.

Tip 3 (Hulp)​​​goederen inzamelen en verzenden

Inzamelen en verzenden is tastbaar en we kunnen ons goed voorstellen dat dat de ideale vorm lijkt om betrokkenheid te tonen en ook echt wat te doen. Toch geven wij het dringende advies om, hoe goed bedoeld ook, niet zelf goederen naar het gebied te sturen als u geen afspraken hebt gemaakt wat exact is gevraagd en waar de goederen precies gebruikt gaan worden. Dit om te voorkomen dat de goederen die u stuurt niet aansluiten bij de behoeften die er op dit moment zijn, dat de goederen aan de grens blijven staan of ter plaatse ongebruikt blijven, soms zelfs vernietigd moeten worden tegen hoge kosten (omdat deze niet voldoen aan de gestelde eisen of de vraag). Deze goederen kunnen soms ook in de weg staan voor hulpgoederen waar wel dringend behoefte aan is.

Als u toch zelf (ingezamelde) goederen wilt versturen zorg er dus voor dat u in contact komt met een ontvanger ter plekke of zoek via internet naar initiatieven in Nederland die goederen inzamelen en contact hebben met een ontvangende partij ter plekke. We weten dat dergelijke initiatieven er zijn, maar hebben nog geen overzicht van de initiatieven en de kwaliteit er van.  Stuur ook alleen dat waar echt behoefte aan is (zie boven)  Het is mogelijk dat zij u kunnen helpen met de verzending van de goederen.

Het Nederlandse Rode Kruis gaat zelf niet inzamelen en verspreiden van particuliere inzamelingen van hulpgoederen om een aantal redenen:

  • Wanneer een internationale ramp zich voordoet dan helpt het Rode Kruis direct. De coördinatie van de noodhulpverlening is in handen van onze zusterverenigingen ter plaatse, in dit geval het Bosnische en Servische Rode Kruis. Zij inventariseren welke goederen er nodig zijn voor de hulpverlening en kopen goederen ter plaatse, of geven met heel duidelijke specificaties aan welke materialen vanuit het buitenland moeten worden aangeleverd (inclusief bijvoorbeeld houdbaarheidstermijnen, en noodzaak voor gebruiksaanwijzingen in lokale taal). Van een verzoek om internationaal hulpgoederen te leveren is nog geen sprake.

  • Als het toch nodig blijkt om goederen te verzenden vindt het Rode Kruis het heel belangrijk  dat de hulpgoederen die naar het rampgebied worden verzonden voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen normen die daar voor gelden en dat de logistiek goed georganiseerd is. Het is voor het Rode Kruis onmogelijk om alle particuliere initiatieven hierop te controleren. Dit zou veel menskracht kosten en hierop zijn wij in Nederland niet ingericht. Met als reden dat we kosten van onze hulpverlening zo laag mogelijk willen houden.

  • Het is duur om (nieuwe of tweedehands) goederen te versturen en we kiezen ervoor om zoveel mogelijk nationaal, of regionaal in te kopen zodat ook de lokale economie daarmee gesteund wordt.

Als er dus toch hulpgoederen gevraagd worden dan  kiest Het Rode Kruis er voor alleen goederen te zenden die zelf ingekocht worden (zodat aan de strenge internationale normen wordt voldaan). Wij kunnen dus uw goederen helaas niet naar de slachtoffers verschepen of zorgen voor toegang van deze goederen. Wij verstrekken daarom ook geen bewijzen voor de douane.  Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Geen documenten voor verzending vanuit het Rode Kruis

Wij weten dat het Oostenrijkse Rode Kruis een brief heeft gemaakt waarin staat welke goederen  op dit moment nodig zijn in Bosnië en Servië.. Dit is geen goedkeuringscertificaat voor de douane maar alleen een brief waarin beschreven is welke hulpgoederen in het gebied nodig zijn, zonder overigens de specificaties die voor ons als Rode Kruis de basis zijn om hulpgoederen aan te kopen. In sommige gevallen zou deze brief mensen helpen om de goederen over de grens te krijgen. Het Nederlandse Rode Kruis zal zo'n brief vooralsnog niet ter beschikking stellen om eerder genoemde redenen is het beleid van het Nederlandse Rode Kruis om niet te faciliteren in de verzending van goederen. Daarnaast is er op dit moment vanuit de zusterverenigingen in Bosnie en Servie gevraagd om financiele steun zodat zij zelf lokaal hulpgoederen kunnen aankopen waarbij de mensen het meeste baat hebben. Overigens betekent dit niet dat onze zusterverenigingen de noden van alle slachtoffers kunnen adresseren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.​​

​​​