Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws 2011 Betere voorbereiding op extreem weer noodzakelijk
18 november 2011 |

Betere voorbereiding op extreem weer noodzakelijk

Overheden, kenniscentra, humanitaire en maatschappelijke organisaties moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering en extreem weer. Deze conclusie trekt het Rode Kruis uit een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatbureau van de Verenigde Naties, dat vandaag in Oeganda is gepresenteerd. De klimaatonderzoekers verwachten dat weersextremen zullen toenemen en juist de meest kwetsbare gemeenschappen gaan treffen.

 
Meer noodhulp verlenen
Dit IPCC rapport laat volgens de directeur van het in Nederland gevestigde internationale Rode Kruis Klimaatcentrum, Maarten van Aalst, zien dat we als Rode Kruis nog vaker klaar zullen moeten staan om noodhulp te verlenen bij weergerelateerde rampen. “Maar we moeten vooral ook slimmer worden, extreem weer eerder zien aankomen, en gericht investeren in het terugdringen van de risico's, vooral voor de meest kwetsbare groepen". Maarten van Aalst is tevens ‘coordinating lead author’ van het IPCC Special Report on Extremes en momenteel aanwezig bij de IPCC-bijeenkomst in Kampala.
 
Aantal rampen neemt toe
Het Rode Kruis is het eens met de onderzoekers dat klimaatverandering niet de enige factor is die verantwoordelijk is voor de stijgende risico's. Zo spelen bijvoorbeeld ook armoede, verstedelijking en de toenemende bevolkingsdruk een belangrijke rol bij het ontstaan van rampen. Hoewel het erg moeilijk is om individuele weersomstandigheden toe te schrijven aan  klimaatverandering wordt de wereld met steeds meer rampen geconfronteerd, jaarlijks zo’n 400. Zo wordt op dit moment bijvoorbeeld in Thailand, Vietnam en Colombia gevochten tegen overstromingen en heeft de Polynesische archipel Tuvalu juist te kampen met de droogte. Maar ook in Nederland zal klimaatverandering voelbaar zijn. Zo is het risico op hittegolven in Nederland nu al verdubbeld, een trend die de komende decennia door zal zetten. De laatste hittegolf in 2006 leidde in Nederland tot het vroegtijdig overlijden van 1000 mensen. 
 
Rampen voorbereiding
Om het toenemende aantal rampen het hoofd te kunnen bieden is een andere aanpak nodig volgens het Rode Kruis. De meeste rampen zijn niet te voorkomen. Maar wat het Rode Kruis wel kan doen is de risico’s verminderen en de gevolgen beperken. Zo helpt het Rode Kruis bij het maken van evacuatieplannen, het verstevigen van huizen, dijken en bruggen, het plaatsen van waarschuwingssystemen en het aanleggen van irrigatiekanalen en dammen  en geven experts en vrijwilligers voorlichting over hoe te handelen bij een ramp. Om dit soort projecten te kunnen financieren is het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds opgericht. Het Nederlandse Rode Kruis is al in 16 landen actief met dit soort projecten. Er is berekend dat iedere euro die hieraan wordt besteed tot wel 5 euro aan noodhulp en wederopbouw scheelt.
   
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070-4455728 of mobiel 06-54918481, mstoffels@redcross.nl 
 
Het hoofd van het in Nederland gevestigde internationale  Rode Kruis Klimaatcentrum en tevens ‘coordinating lead author’ van het IPCC Special Report on Extremes Maarten van Aalst is aanwezig bij de IPCC bijeenkomst in Kampala. Hij is via Merlijn Stoffels te bereiken voor vragen en/of interviews.