Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws 2011 Stelling 2: Haïti is te corrupt om hulp te kunnen verlenen

Stelling 2: Haïti is te corrupt om hulp te kunnen verlenen

 RODE KRUIS: HAÏTI DOSSIER

Kan de in eigenschap Koppeling naar inhoud opgegeven URL niet ophalen. Raadpleeg uw sitebeheerder voor assistentie.

Share |

Op stelling 2 reageren CDA-kamerlid Kathleen Ferrier en Thea Hilhorst, Hoogleraar Humanitaire Hulpverlening en Wederopbouw.

“Stilstaan bij de vraag of een regering corrupt is, speelt niet”

In haar opening wijst Ferrier erop hoe belangrijk het is om bij de hulpverlening ook (lokale) overheid en bevolking mee te nemen. “Stilstaan bij de vraag of een regering corrupt is, speelt niet. Wel moet je je de vraag stellen hoe je die regering kunt meekrijgen.”
 
Hilhorst is het hier mee eens. “Vanaf dag 1 heeft de Haitiaanse regering de hulpverlening gestagneerd. Dat is ontzettend moeilijk voor een operatie die volledig afhankelijk is van import. Keerzijde van de situatie is dat de bevolking al generaties lang gewend is op zichzelf teruggeworpen te zijn. Dit heeft hen een enorme kracht gegeven en een groot vermogen tot zelfredzaamheid. We zien dan ook dat op lokaal niveau er vaak prima te werken valt.”  

“Hulpverlening te weinig onder het voetlicht”

Zowel Ferrier als Hilhorst benadrukken dat er ondanks de moeilijke situatie, wel degelijk veel is bereikt. “Alleen komt er weinig onder het voetlicht”, aldus Hilhorst. “Het is moeilijk om te spreken over succes of falen, als de targets niet duidelijk zijn. Rode Kruis directeur Breederveld werpt tegen dat er wel degelijk harde targets zijn: de target voor tijdelijke behuizing is 150.000. Hiervan zijn er 30.000 gebouwd. De bouw van tijdelijke behuizing roept veel reacties uit de zaal op. Veel gehoord geluid is het moeizame verloop van de bouw vanwege onvoldoende beschikking over goede materialen. Het importeren van de materialen verloopt stroef. Hilhorst en Ferrier onderschrijven de problematiek, die deels te wijten is aan de weinig toeschietelijke Haitiaanse overheid. Maar “de hulpverlening verloopt al stukken beter dan dat we hebben gezien bij bijvoorbeeld de tsunami”, aldus Ferrier.  

“SHO moeten open zijn over de risico’s van corruptie”

Vanuit de zaal komt de opmerking dat de media vooral insteken op mogelijke negatieve verhalen. En hiermee angst van de donateurs voeden dat hun geld niet goed terecht zou komen. Zoals een artikel met de kop ‘Hulp Haïti ten onder aan corruptie’. NOS-journalist en auteur van het stuk Bert van Slooten erkent dat de kop wat sensationeel is, maar dat de inhoud van het artikel deugt. Het stuk zou minder zwaar vallen als de SHO vanaf het begin af aan open zouden zijn over de risico’s voor bijvoorbeeld corruptie. Ferrier: “Als de daadwerkelijke kritiek is dat de SHO onvoldoende transparant zijn, dan zou de kop moeten luiden: ‘SHO moeten open communiceren.'” Uit de zaal komt de opmerking dat hulporganisaties reëel moeten zijn als het gaat om open communiceren. De nuance van de hulpverlening is vaak te complex om kort en aantrekkelijk aan het publiek te presenteren. Bovendien botst die openheid met het wervende karakter van een SHO-actie.