Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws 2011 Internationale Vrouwendag: Stop seksueel geweld in conflictgebieden
8 maart 2011 |

Internationale Vrouwendag: Stop seksueel geweld in conflictgebieden

Op 8 maart 2011, tijdens Internationale Vrouwendag, vraagt het Rode Kruis aandacht voor het probleem van seksueel geweld dat ieder jaar talloze vrouwen in conflictgebieden over de hele wereld treft.

 
De kernboodschap die centraal staat is, dat seksueel geweld tijdens conflict geen vaststaand gegeven mag zijn en niet mag worden vergeten. Seksueel geweld kan worden voorkomen door het geven van voorlichting en het actief vervolgen en bestraffen van de daders. Daarom roept het Rode Kruis staten en strijdende partijen op om beter toe te zien op zowel preventie en de bestraffing van daders.

Vooral vrouwen en meisjes slachtoffers

Seksueel geweld komt helaas vaak voor tijdens gewapende conflicten. Soms wordt het zelfs bewust als machtsmiddel of oorlogswapen ingezet. Bijvoorbeeld om rivaliserende strijdende partijen te ontmoedigen of om de samenleving te ontwrichten.
Over het algemeen zijn vrouwen en meisjes slachtoffers van seksueel geweld. Omdat zij niet actief deelnemen aan de strijd, blijven zij meestal alleen achter in dorpen of gaan ze alleen op zoek naar water of brandhout. Hierdoor zijn ze onbeschermd en dus ook kwetsbaarder.
Toch kunnen ook ouderen, mannen en jongens slachtoffers zijn van seksueel geweld. Bijvoorbeeld omdat ze gedwongen worden toe te kijken of mee te doen.

Verstoten door samenleving

Behalve dat seksueel geweld een zeer traumatische ervaring is, heeft het vaak ook jarenlange gevolgen voor de verkrachtingsslachtoffers en hun naasten. Soms krijgen zij een sociaal stigma en worden door hun samenleving verstoten, omdat verkracht zijn een taboe is.
 
Twee vrouwen bekijken pamflet met uitleg over seksueel geweld
Twee vrouwen uit de regio Bunyakiri kijken naar een pamflet waarin wordt uitgelegd dat slachtoffers van seksueel geweld steun van vrienden en familie nodig hebben. Daarnaast leggen ze uit dat de slachtoffers naar een ziekenuis moeten gaan om zich te laten nakijken. 

Oorlogsmisdrijf

Seksueel geweld is een oorlogsmisdrijf en dus verboden onder het humanitair oorlogsrecht. Dit betekent dat alle strijdende partijen zich moeten onthouden van seksueel geweld. Het maakt niet uit of het gaat om regeringstroepen, paramilitairen, rebellen of VN-soldaten. Daarbij hebben staten de verantwoordelijkheid en verplichting om seksueel geweld te voorkomen, daders actief te vervolgen en te bestraffen. Verder kunnen strijdende partijen seksueel geweld proberen te voorkomen door het geven van voorlichtingen aan hun ondergeschikten over seksueel geweld en de gevolgen daarvan. Ook kan het worden voorkomen door strikte bevelen en mandaten aan hun strijdkrachten af te geven en  daders actief te bestraffen.

Hulpprogramma’s

Het Rode Kruis zet zich in voor de naleving van het humanitair oorlogsrecht, waaronder het verbod op seksueel geweld, en draagt dit uit bij strijdende partijen. Daarnaast heeft het Rode Kruis hulpprogramma’s opgezet voor slachtoffers van seksueel geweld, zodat zij weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Deze hulpprogramma’s hebben betrekking op medische, psychologische, sociale en economische hulp.
 
Zo ondersteunt het Rode Kruis Maisons d'écoute (‘luisterhuizen’) in de Democratische Republiek Congo. In deze luisterhuizen kunnen slachtoffers van seksueel geweld counseling en aangepaste hulp krijgen. Een ander voorbeeld is te vinden in Colombia. In samenwerking met de Colombiaanse organisatie Profamilia, biedt het Rode Kruis medische hulp, psychologische steun en juridisch advies aan slachtoffers.
 
Op deze manier helpt het Rode Kruis ieder jaar tienduizenden ontheemde vrouwen over de hele wereld, inclusief slachtoffers van seksueel geweld, met diverse soorten hulp, variërend van essentiële  huishoudbenodigdheden tot microkredieten.   
 
In Iranqui’s 'Maison d'éçoute' ‘(luisterhuis’) kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor psychologische steun en ander hulp.
In Iranqui’s 'Maison d'écoute' ('luisterhuis’) kunnen slachtoffers van seksueel geweld terecht voor psychologische steun en ander hulp. Dit luisterhuis is een onderdeel van een programma gericht op het leren accepteren van slachtoffers van seksueel geweld. 

Meer weten?

Voor meer (achtergrond-)informatie en beeldmateriaal kunt u terecht op de Engelstalige website van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Hier vindt u onder andere: