Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws 2011 Toegang tot de Ledenraad 10 december
6 december 2011 |

Toegang tot de Ledenraad 10 december

Het artikel in de Telegraaf van 6 december 2011 wekt mogelijk de indruk dat is besloten om zaterdag 10 december leden te weren van de Ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis. Dit is niet het geval. Alle afgevaardigden, die door de leden zijn gekozen, om namens hen aan de Ledenraad deel te nemen, zijn uitgenodigd en welkom. De Ledenraad is echter altijd een besloten vergadering, waarvan alleen de besluiten openbaar worden gemaakt. Dit is vastgelegd in de statuten.

Naast de afgevaardigden en het verenigingsbestuur zijn beroepskrachten en bestuurders aanwezig voor zover dit voor hun functie relevant is. Voor wat betreft het agendapunt “uitbesteding van een deel van de bijzondere vakanties van het Rode Kruis” is een delegatie uitgenodigd van beide hotels, die bij de beraadslaging aanwezig kan zijn. Het bestuur neemt in de ochtend enkele petities in ontvangst van betrokken vrijwilligers, gasten en medewerkers.