Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Nieuws 2011 Veelgestelde vragen over sluiting Rode Kruis zorghotels
11 oktober 2011 |

Veelgestelde vragen over sluiting Rode Kruis zorghotels

In september is bekend gemaakt dat het Nederlandse Rode Kruis haar bijzondere vakanties voor een deel wil uitbesteden. Dit betekent dat de eigen zorghotels worden gesloten. Het gaat om hotel De Valkenberg in Rheden en Hotel IJsselvliedt in Wezep. De voorgenomen sluiting van de hotels gebeurt in respectievelijk begin 2013 en begin 2014. Het Rode Kruis wil in de toekomst vakanties reserveren bij andere vakantieaccommodaties.


Het voorgenomen besluit wordt in december door het verenigingsbestuur  ter goedkeuring voorgelegd aan de  Algemene Ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis.
 
Naar aanleiding van het voorgenomen besluit krijgt het Rode Kruis veel vragen. Hieronder staan vijf veelgestelde vragen en antwoorden op een rij:   

1. Gaat het financieel wel goed met het Rode Kruis?

Het Nederlandse Rode Kruis verkeert zeker niet in acute financiële problemen. Ondanks een flinke bezuiniging op vooral de ondersteunende functies op het verenigingskantoor in Den Haag in het najaar van 2010, blijft het Rode Kruis echter kampen met een structureel tekort op de begroting.
 
De Ledenraad heeft eind 2010 aan het verenigingsbestuur gevraagd om met een plan te komen voor een op termijn sluitende begroting, zodat financiële problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarvoor heeft de Ledenraad een Adviescollege Financiën benoemd, dat uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de kosten en baten per activiteit van het Nederlandse Rode Kruis. Het Adviescollege heeft een aantal aanbevelingen gedaan die in de vorm van voorgenomen besluiten in december aan de Ledenraad zullen worden voorgelegd.  

2. Gaat het Rode Kruis helemaal stoppen met bijzondere vakanties?

Nee. Het Rode Kruis blijft de komende jaren gewoon bijzondere vakanties aanbieden, afhankelijk van de vraag die er is. Dit betekent dus uitdrukkelijk niet dat gestopt wordt met het aanbieden van bijzondere vakanties, maar wel met het zelf exploiteren van hotels.
 
Het Rode Kruis zal al naar gelang de behoefte vakantieaccommodaties boeken en gasten helpen om een mooie vakantieplek te vinden bij andere zorghotels en vakantielocaties in het land. Daarnaast blijft het Rode Kruis vakantieschip de J. Henry Dunant in de vaart. Bovendien zijn er Rode Kruis afdelingen die al langer vakanties aanbieden op andere locaties dan de zorghotels.  

3. Waarom wordt er bezuinigd op bijzondere vakanties en niet op andere activiteiten, bijvoorbeeld internationale hulpverlening?

Uit onderzoek van het Adviescollege Financiën is gebleken dat vooral de bijzondere vakanties een grote kostenpost vormen. Volgens het Adviescollege levert het niet langer in eigen beheer aanbieden van vakanties in de hotels een zeer aanzienlijke besparing op, die het structurele begrotingstekort voor de helft kan terugdringen. Zeker als er daarnaast meer inkomsten binnenkomen via het vakantieschip, de J. Henry Dunant. Daarnaast is het zo dat er nog steeds mensen op vakantie kunnen, alleen op andere locaties. Met andere woorden de activiteit blijft, maar de kosten gaan omlaag. 

4. De hotels zitten bijna altijd vol – hoe kan daar dan verlies mee worden geleden?

Elk hotel in Nederland, waarbij de zorghotels van het Rode Kruis geen uitzondering vormen, kan elke (open) dag vol zijn geboekt en nog steeds verlies lijden. Dit heeft te maken met de negatieve verhouding tussen opbrengst en kosten. Dit is bij beide locaties dusdanig en structureel negatief dat het bestuur van het Rode Kruis het niet meer financieel verantwoord vindt om de exploitatie in eigen beheer te houden. Een belangrijke inkomstenbron is de bijdrage die de gasten moeten betalen. Ondanks een recente, forse verhoging van de gastenbijdrage voor 2011 en nog 2 geplande verhogingen hiervan  voor 2012 en 2013 zijn deze verliezen niet opgeheven en zullen dat na 2013 ook niet zijn. Het Rode Kruis wil deze prijzen voor de hotels niet verder verhogen omdat de vakanties dan onbetaalbaar worden voor de gasten die in de doelgroep vallen.  

5. Ik hoor dat het Nederlandse Rode Kruis al zijn inkomsten besteed aan internationale hulp, klopt dat?

Dat is onjuist. Voor een juist inzicht in de kosten en baten van het Nederlandse Rode Kruis is het jaarverslag 2010 online beschikbaar op www.rodekruis.nl/jaarverslag2010 Vanwege de inkomsten als gevolg van de nationale actie voor Haïti was de verdeling in 2010 tussen bestedingen aan nationale hulp en internationale hulp praktisch 50-50%. In 2009 was de verdeling ongeveer 60% (nationale hulp) en 40% (internationale hulp).