Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2009 Mensen positiever na Rode Kruis-cursus ‘Vrienden maken kun je leren’

Mensen positiever na Rode Kruis-cursus ‘Vrienden maken kun je leren’

Den Haag,19 januari 2009 - Mensen voelen zich minder eenzaam en ervaren meer positieve gevoelens na het volgen van de cursus ‘Vrienden maken kun je leren’ van het Nederlandse Rode Kruis. Dit blijkt uit onderzoek onder 105 deelnemers van de in totaal 400 cursisten, uitgevoerd door de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het is de eerste keer dat de effecten van dit type cursus wetenschappelijk zijn gemeten. Bovenop de reeds bestaande cursus die dit voorjaar op ruim 30 locaties wordt gegeven, start het Rode Kruis ook met een pilot ‘Vrienden maken kun je leren’ speciaal voor jongeren. In maart gaat deze cursus van start in Utrecht en Groningen.

 
De Radboud Universiteit van Nijmegen heeft in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de cursus ‘Vrienden maken kun je leren’.* Het rapport laat positieve resultaten zien: cursisten zijn minder eenzaam, ervaren meer positieve en minder negatieve gevoelens dan het geval was voordat de cursus begon. De positieve veranderingen die bereikt zijn tijdens de cursus houden ook stand na afloop van de cursus; de eenzaamheidsvermindering blijft doorwerken, vooral onder de deelnemers jonger dan 50 jaar. Hoewel sterke eenzaamheid niet helemaal verdwijnt, is deze niet meer kenmerkend voor de meerderheid van de deelnemers.

Eenzaamheid

Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk, ze verrijken het leven. Wie actief werkt aan de vriendschappen in zijn of haar leven, voelt zich vaak minder snel eenzaam. Maar niet iedereen vindt het even gemakkelijk om vrienden te maken of te behouden. Speciaal voor die mensen heeft het Rode Kruis een vriendschapscursus opgezet die al door meer dan 400 deelnemers is bezocht. In 2006 begon de vriendschapscursus met twee cursussen. Deze waren succesvol en werden uitgebreid tot 34 cursussen in 2008. Inmiddels is er een wachtlijst. In 2010 hoopt het Rode Kruis met cursussen in veertig verschillende steden zo’n 800 deelnemers te bereiken.

Vriendschapscursus voor jongeren

Jongeren met tweehonderd vrienden op Hyves en msn kunnen zich ook eenzaam voelen. Om daadwerkelijk in een café, op een feest of op het werk contact te leggen, blijkt toch vaak een stuk lastiger. Daarom start het Rode Kruis in maart met een pilot vriendschapscursus voor jongeren in Utrecht en Groningen.
 
In zes bijeenkomsten oefenen de jongeren zich in het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Het is de bedoeling dat zij ervaringen gaan uitwisselen en nadenken over hun wensen waarbij zij een realistische kijk op vriendschap ontwikkelen. Daarbij is er aandacht voor een groter zelfvertrouwen en positiever zelfbeeld. Ook wordt er intensief geoefend in communicatietechnieken en benaderingswijzen. Voorop staat dat de cursisten actiever en vaardiger worden in het maken én behouden van vrienden.

Het Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis komt op voor chronisch zieken en gehandicapten en is al jaren actief om eenzaamheid te verlichten. Ruim 17.000 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis helpen 55.000 vereenzaamden en chronisch zieken en gehandicapten met zogenaamde ´vriendendiensten´, zoals huisbezoeken, oppashulp, internetles, coaching en het opzetten van telefooncirkels. Jaarlijks genieten zo´n 6000 gasten van aangepaste vakanties op het vakantieschip J. Henry Dunant of in één van de Rode Kruis- vakantiehotels.
 
De cursus 'Vrienden maken kun je leren' van het Nederlandse Rode Kruis is ontwikkeld door de GGZ Parnassia-Bavo groep Den Haag. Meer informatie over deze cursus en de inschrijvingsformulieren zijn te vinden op:
www.rodekruis.nl, kies: sociale hulp, kies: vrienden maken; www.rodekruis.nl/Content/Onze_hulp_in_Nederland/Sociale_hulp/Vrienden_maken_kun_je_leren
* Aan het onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen hebben 105 deelnemers meegedaan, aan verschillende cursussen over het land verspreid in de periode van februari tot en met juni 2008. Van deze 105 deelnemers is 61% vrouw en 39% man. De leeftijd van de deelnemers varieert van 17 t/m 83 jaar en de gemiddelde leeftijd is 46 jaar. De meerderheid van de deelnemers aan de cursus zijn tussen de 30 en 65 jaar oud.
--------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie en interviews kunt u terecht bij Eva Smits, persvoorlichter van het Nederlandse Rode Kruis, Tel: 070- 44 55 843, Mobiel:  06 20 95 94 78, Mail: esmits@redcross.nl