Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2009 Nederland vertrouwt te veel op professionele hulpverleningsdiensten
9 september 2009 |

Nederland vertrouwt te veel op professionele hulpverleningsdiensten

Twee procent van de Nederlanders heeft een Eerste Hulp diploma, tegenover 95 procent van de bevolking in Noorwegen en 80 procent in Duitsland en Oostenrijk. Dit blijkt uit een rapport van het Internationale Rode Kruis en het Europees Referentie Centrum voor Eerste Hulp Onderwijs. Het Rode Kruis pleit daarin voor een integrale Europese aanpak waarin kennis van Eerste Hulp beschikbaar moet worden voor iedereen. Het rapport markeert de viering van Wereld Eerste Hulp Dag op zaterdag 12 september. 

 
Het rapport laat zien dat in 56 procent van de landen in Europa Eerste Hulp training onderdeel uitmaakt van het rijbewijs. In landen waar dit niet het geval is, heeft slechts vijf tot tien procent van de bevolking de vaardigheden om Eerste Hulp te verlenen. Vooral in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa vertrouwt men te veel op de professionele hulpverleningsdiensten.

Aanbevelingen

Het rapport doet diverse aanbevelingen die vertaald kunnen worden naar de Nederlandse situatie. Zo zou Eerste Hulp onderwijs laagdrempelig en beschikbaar moet worden voor iedereen die meer wil weten over Eerste Hulp. Het Nederlandse Rode Kruis pleit hierbij niet direct voor verplichtstelling, maar wil alle mogelijkheden om de Eerste Hulp kennis in Nederland te vergroten met betrokken partijen en overheid aftasten. Daarnaast zou Eerste Hulp in verschillende levensfases moeten worden aangeboden; op school, als onderdeel van het rijbewijs en op de werkplek. Ook dienen er specifieke afspraken te worden gemaakt om iedereen, die een ander in een noodsituatie helpt, te beschermen tegen aansprakelijkheidsstelling.  

98% Nederlanders belt 112

Feit is dat ook Nederlanders een groot vertrouwen hebben in de professionele hulpverleningsdiensten. Uit eerder onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis[1] blijkt dat 98 procent van de Nederlanders 112 weet te alarmeren in geval van nood. Maar als we zelf Eerste Hulp moeten verlenen, geeft 42% van de Nederlanders aan geen Eerste Hulp te verlenen vanwege een gebrek aan kennis. Terwijl het juist die eerste minuten zijn, voordat de ambulance arriveert, die cruciaal zijn om een leven te redden en/of letsel te beperken.
Directeur Cees Breederveld: “Tragisch genoeg hebben we de vitale betekenis van Eerste Hulp ervaren tijdens het drama op Koninginnedag in Apeldoorn. De hulpdiensten waren nog niet gearriveerd, maar slachtoffers ontvingen allen direct Eerste Hulp van omstanders, politiemensen en Rode Kruis vrijwilligers. Mensen met kennis die ter plaatse hulp verleenden. Hierin ligt de essentie van Eerste Hulp en een zelfredzame samenleving”.
 
Het Nederlandse Rode Kruis gelooft dat Eerste Hulp een belangrijke bijdrage levert aan een veilige en zelfredzame samenleving. En die zelfredzaamheid zit niet alleen in een Eerste Hulp training en het in bezit zijn van een certificaat. Een Eerste Hulp cursus is slechts één van de middelen om het uiteindelijke doel te bereiken: dat iedereen helpt in geval van letsel of acute ziekte. Het Rode Kruis benadrukt dat er ook andere manieren zijn om iets van Eerste Hulp te leren, zoals het bezoeken van websites, lezen van boeken en e-learning. 

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood en wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van Eerste Hulpverlening en Eerste Hulp onderwijs. Door de inspanningen van het Rode Kruis worden wereldwijd jaarlijks tienduizenden levens gered. Om het belang van Eerste Hulp onder de aandacht te brengen, riep het Rode Kruis in 2000 de tweede zaterdag van september als Wereld Eerste Hulp Dag uit. Ieder jaar organiseren meer dan 100 Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen wereldwijd activiteiten om mensen bewust te maken van het belang van Eerste Hulp. Want niet alleen de Eerste Hulpverleners van het Rode Kruis kunnen Eerste Hulp verlenen. Directe hulp door omstanders kan schade aan de gezondheid beperken of zelfs een verschil maken tussen leven en dood. Kijk voor meer informatie op www.1ehulp.nu of www.rodekruis.nl.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie, interviews of ontvangst van het rapport “First aid for a safer future – Focus on Europe”, kunt u contact opnemen met persvoorlichter Sebastien Kraaijeveld van het Nederlandse Rode Kruis, telefoon 070- 44 55 728/ 06-51 52 5111.  
________________________________________
[1] Het onderzoek ‘Hoe leeft eerste hulp in Nederland’ is in april 2008 uitgevoerd door TNS NIPO onder 1026 respondenten.