Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Actueel Pers Persberichten 2009 Rode Kruis start cursus voor chronisch zieken in Rotterdam
29 september 2010 |

Rode Kruis start cursus voor chronisch zieken in Rotterdam

Zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland is chronisch ziek. Mensen die een chronische aandoening hebben of krijgen, moeten leren omgaan met hun ziekte en met alle aspecten die deze ziekte met zich meebrengt. Dat is niet makkelijk. Het Rode Kruis start daarom op 25 november met een pilot cursus ‘Haal het beste uit je leven’ voor chronisch zieken in Rotterdam. De cursus richt zich op het aanleren van vaardigheden die mensen helpen om – ondanks een chronische ziekte – een rijk en gelukkig leven te leiden.  

 
Een chronische ziekte dringt diep door in het dagelijks leven. Dat geldt voor alle chronische aandoeningen, of het nu om multiple sclerose, reuma, astma of diabetes gaat. Boodschappen doen, reizen, gezellig op stap met vrienden: vanzelfsprekende dingen worden ineens ingewikkeld als je ziek bent. Relatief veel mensen met een chronische ziekte krijgen last van depressieve- en angstklachten. Deze kunnen direct voortkomen uit de chronische ziekte, bijvoorbeeld als gevolg van een veranderende hormoonhuishouding of medicijngebruik, maar zijn ook vaak het gevolg van de verwerking en de belasting van chronisch ziek zijn.

Cursus ‘Haal het beste uit je leven’

De cursus ‘Haal het beste uit je leven’ van het Nederlandse Rode Kruis biedt chronisch zieken een steuntje in de rug om op een positieve manier met hun ziekte te kunnen leven. De cursus leert deelnemers praktische vaardigheden die de psychische, sociale en praktische gevolgen van de ziekte beter hanteerbaar maken. Zo leren cursisten hoe ze constructief kunnen denken, hoe te ontspannen en hun eigen stemming te beïnvloeden. Ook wordt tijdens de cursus afgetast wat cursisten nog wél kunnen doen en welke activiteiten voor hen plezierig zijn. Cursisten leren hoe hulp te vragen of af te wijzen en hoe om te gaan met de reacties uit de omgeving.

Praktische informatie

De cursus is bedoeld voor mensen van 20 jaar en ouder met een chronische ziekte en wordt gegeven door professionele trainers van Parnassia Bavo Groep, afdeling Preventie. De 8 tot 12 deelnemers komen tien keer bijeen, waarna nog een terugkombijeenkomst volgt. Voor mensen die geen vervoersvoorziening hebben, verzorgt het Rode Kruis het (rolstoel)vervoer van en naar de cursuslocatie. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.
 
De cursus start woensdag 25 november 2009 om 10.00 uur en wordt gegeven in het Rode Kruis gebouw op de Leeuwenstraat 9- 11 in Rotterdam. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Rode Kruis op 070-4455888 of via info@redcross.nl
 
De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Parnassia Bavo Groep en het Trimbos instituut en wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation.
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie of interviews contact op met Eva Smits, persvoorlichter van het Nederlandse Rode Kruis, Tel: 070- 44 55 843, Mobiel:  06 20 95 94 78, Mail: esmits@redcross.nl.